[Promotion] ประจำวันที่ 2 - 9 กรกฎาคม 2563

[Promotion] ประจำวันที่ 2 - 9 กรกฎาคม 2563

ในช่วงระยะเวลา Promotion เมื่อนักผจญภัยทำการซื้อ เพชรเขียว เข้าเกม
สะสมครบตามที่กำหนดจะได้รับไอเท็มพิเศษแถมไปด้วย
งานนี้ซื้อ 1 ได้มากกว่า 2 แน่นอน

[Promotion] ประจำวันที่ 2 - 9 กรกฎาคม 2563

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 (หลังจากเปิด Server) 9 กรกฎาคม 2563 (เวลา 8:30 น.)

[Promotion] ประจำวันที่ 2 - 9 กรกฎาคม 2563

ของรางวัล
ซื้อเพชรเขียวครบ 400 [Promotion] ประจำวันที่ 2 - 9 กรกฎาคม 2563
การ์ดแลกฝึกวิชาเพิ่มเท่า x 1
(สามารถใช้แลกอุปกรณ์ ยาวิเศษ หรือ ยาน้ำหุ่นไม้ เป็นต้น)
[Promotion] ประจำวันที่ 2 - 9 กรกฎาคม 2563
หูกระต่ายขาว x 1
(เครื่องประดับบนหัวของกระต่ายขาว)
ซื้อเพชรเขียวครบ 1000 [Promotion] ประจำวันที่ 2 - 9 กรกฎาคม 2563
แคปซูล Exp 5000 x 2
(เมื่อใช้งานจะได้รับค่าประสบการณ์ 5000)
*สามารถใช้ได้เมื่อมีเลเวลต่ำกว่า 99*
[Promotion] ประจำวันที่ 2 - 9 กรกฎาคม 2563
ผลึกขะมุกขมัว x 5
(ใช้กับยุทธภัณฑ์เพิ่มสเตตัสได้ทั้งหมด 6 แต้ม หากล้มเหลวค่าของยุทธภัณฑ์จะลดลง)
[Promotion] ประจำวันที่ 2 - 9 กรกฎาคม 2563
ยาน้ำ 8 เท่า x 2
(เมื่อใช้แล้วจะได้รับค่าประสบการณ์ 8 เท่า เป็นเวลา 2 ชั่วโมง)
ซื้อเพชรเขียวครบ 2000 [Promotion] ประจำวันที่ 2 - 9 กรกฎาคม 2563
แคปซูล Exp 5000 x 3
(เมื่อใช้งานจะได้รับค่าประสบการณ์ 5000)
*สามารถใช้ได้เมื่อมีเลเวลต่ำกว่า 99*
[Promotion] ประจำวันที่ 2 - 9 กรกฎาคม 2563
ยาอวยพรศักยภาพ x 2
(ศักยภาพ 10 จึงสามารถใช้ได้ หากล้มเหลวจะไม่มีการหักค่าศักยภาพออก)
[Promotion] ประจำวันที่ 2 - 9 กรกฎาคม 2563
ผลึกขะมุกขมัว x 5
(ใช้กับยุทธภัณฑ์เพิ่มสเตตัสได้ทั้งหมด 6 แต้ม หากล้มเหลวค่าของยุทธภัณฑ์จะลดลง)
[Promotion] ประจำวันที่ 2 - 9 กรกฎาคม 2563
การ์ดแลกสีเงิน x 1
(ใช้แล้วสามารถเลือกเพชรCrit28% หรือ เพชรยมบาล หรือ ยาน้ำ EXP 10 เท่า)
ซื้อเพชรเขียวครบ 4000 [Promotion] ประจำวันที่ 2 - 9 กรกฎาคม 2563
แคปซูล Exp 10,000 x 5
(เมื่อใช้งานจะได้รับค่าประสบการณ์ 10,000)
*สามารถใช้ได้เมื่อมีเลเวลต่ำกว่า 99*
[Promotion] ประจำวันที่ 2 - 9 กรกฎาคม 2563
การ์ดแลกสีทอง x 2
(ใช้แล้วสามารถเลือก อุปกรณ์ยาศักยภาพแฝงแน่นอน หรือ ยาน้ำ EXP 10 เท่า เป็นต้น)
[Promotion] ประจำวันที่ 2 - 9 กรกฎาคม 2563
ยาน้ำ 10 เท่า x 2
(เมื่อใช้แล้วจะได้รับค่าประสบการณ์ 10 เท่า เป็นเวลา 2 ชั่วโมง)
[Promotion] ประจำวันที่ 2 - 9 กรกฎาคม 2563
บัตรกริฟฟิน x 1
(เมื่อใช้งานแล้วจะได้รับกริฟฟิน)

กริฟฟิน
[Promotion] ประจำวันที่ 2 - 9 กรกฎาคม 2563

[Promotion] ประจำวันที่ 2 - 9 กรกฎาคม 2563

– แจ๊คหม่ำ Market” จะไม่สามารถเข้าร่วม Promotion นี้ –
เมื่อทำการ ซื้อเพชรเขียวเข้าเกมช่วงระยะเวลากิจกรรมครบตามกำหนด จะได้รับของรางวัล
– กรณีซื้อเพชรทางplaymallขณะที่มีการออฟไลน์ไอดีเกม ระบบจะส่งรางวัลให้กับตัวละครที่ logout ล่าสุด –

(ทำการเล่นตัวรองอยู่แล้วทำการออกจากเกมเพื่อมาซื้อเพชร ของรางวัลจะส่งไปที่ตัวรอง)
– โปรโมชั่นนี้นับรวมการซื้อ เพรชเขียว จากมอลล์ในเกมและระบบ Playmall –
– เมื่อทำตามเงื่อนไขกิจกรรมครบจะได้รับไอเท็มในกระเป๋าทันที โปรดเคลียร์กระเป๋าให้ว่างก่อนทำการซื้อเพชร –
(หากกระเป๋าเต็มให้ทำการเคลียร์ช่องกระเป๋าให้ว่างและเข้า-ออกจากเกมใหม่อีกครั้งหนึ่ง
หากยังไม่ได้รับ ระบบจะส่งไอเท็มให้อีกครั้งหลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ครั้งถัดไป)

– สามารถรับรางวัลจากกิจกรรมได้ทันทีเมื่อมียอดการสะสมครบตามจำนวนในแต่ละขั้น –
– เมื่อรับของรางวัลขั้นสุดท้ายแล้วจะสามารถวนกลับไปรับของรางวัลในขั้นแรกได้ใหม่ –
ยอดสะสมจากโปรโมชั่นนี้จะทำการ Reset ในเวลา 00:00 น. ของทุกวัน
– ระบบจะไม่นับยอด Bonus ต่างๆ ที่ได้จากการซื้อ เพรชเขียว

– ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า –

ตัวอย่างการรับไอเทมโปรโมชั่น
ในวันที่ 3 ท่านทำการซื้อเพชรในเกมเป็นแพค 2550 เพชร ท่านจะได้รับไอเทมเงื่อนไขสะสมครบ 400,1000 และ 2000
และวันเดียวกันซื้อเพชรเพิ่มอีก 2550 เพชร ท่านจะได้รับ ท่านจะได้รับไอเทมเงื่อนไขสะสมครบ 4000
และวนกลับมารับสะสมของ 400 ด้วย

แต่เมื่อเข้าวันที่ 4 ยอดสะสมทั้งหมดของการเติมวันที่ 3 จะรีเซ็ตและเริ่มนับยอดการซื้อเพชรสะสมใหม่


[Promotion] ประจำวันที่ 2 - 9 กรกฎาคม 2563 [Promotion] ประจำวันที่ 2 - 9 กรกฎาคม 2563

ในช่วงระยะเวลา Promotion เมื่อนักผจญภัยทำการใช้จ่าย เพชรเขียว ในเกม
ถึงจำนวนที่กำหนดจะได้รับไอเทมรางวัล

*นับเฉพาะการใช้จ่ายเพชรเขียวในการซื้อไอเทมในมอลล์ และการตีบวกในมอลล์เท่านั้น*

[Promotion] ประจำวันที่ 2 - 9 กรกฎาคม 2563

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 (เวลา 00:01 น.) 9 กรกฎาคม 2563 (เวลา 23:59 น.)

[Promotion] ประจำวันที่ 2 - 9 กรกฎาคม 2563

เงื่อนไข ของรางวัล
ใช้ เพชรเขียว สะสมครบ 5000  [Promotion] ประจำวันที่ 2 - 9 กรกฎาคม 2563
หินเทาสะท้อน x 1
(หินลึกลับหากฝังไว้บนเครื่องแต่งกายจะเพิ่มพลังความสามารถได้ 50 พอยต์)
ใช้ เพชรเขียว สะสมครบ 10000  [Promotion] ประจำวันที่ 2 - 9 กรกฎาคม 2563
การ์ดแลกรบคู่ x 1

(เมื่อใช้งานจะสามารถเลือกรับดาบมังกรคู่น้ำแข็ง,พัดขนแดงหรืออุปกรณ์คุณภาพดีอื่น)

เมื่อกด การ์ดแลกรบคู่ จะสามารถเลือกไอเทมได้ดังนี้
[Promotion] ประจำวันที่ 2 - 9 กรกฎาคม 2563
ดาบมังกรคู่น้ำแข็ง (SPD+90,ATK+30 มีโอกาสติดCrit46%)
พัดขนแดง (SPD+90,MATK+30 มีโอกาสติดCrit46%)

[Promotion] ประจำวันที่ 2 - 9 กรกฎาคม 2563

– โปรโมชั่นนี้นับรวมการใช้ เพรชเขียว จากการซื้อไอเทมในมอลล์ และการตีบวกในมอลล์เท่านั้น –
– เมื่อทำตามเงื่อนไขกิจกรรมครบจะได้รับไอเท็มในกระเป๋าทันที โปรดเคลียร์กระเป๋าให้ว่างก่อนทำการใช้เพชร –
(หากกระเป๋าเต็มให้ทำการเคลียร์ช่องกระเป๋าให้ว่างและเข้า-ออกจากเกมใหม่อีกครั้งหนึ่ง
หากยังไม่ได้รับ ระบบจะส่งไอเท็มให้อีกครั้งหลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ครั้งถัดไป)
ยอดสะสมจากโปรโมชั่นนี้จะทำการ Reset ในเวลา 00:00 น. ของทุกวัน
– 1 ไอดีสามารถรับไอเทมได้ ระดับละ 1ครั้ง ต่อวันเท่านั้น –
– ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า –


[Promotion] ประจำวันที่ 2 - 9 กรกฎาคม 2563

[Promotion] ประจำวันที่ 2 - 9 กรกฎาคม 2563

เมื่อทำการเติมเงินและซื้อ เพชรเขียว ผ่านช่องทาง Playmall
ครบทุกๆ 100 บาท ในระยะเวลา Promotion
จะได้รับ 1 สิทธิ์ในการสุ่มรับไอเท็มแถม ได้ 1 ครั้ง
ยิ่งเติมซื้อเพชรเขียวในระบบ Playmall เยอะ ยิ่งมีสิทธิ์สุ่มเยอะ

สำคัญกรุณาอ่านก่อน:
หากท่านมีแต้ม(TH Point)ในระบบ Playmall ค้างเอาไว้อยู่นอกระยะเวลาโปรโมชั่น
และนำแต้มดังกล่าวมาใช้ซื้อเพชรเขียว ระบบจะไม่นับเข้าร่วมโปรโมชั่น
ดังนั้นท่านจะต้องทำการเติมเงินเข้าระบบ Playmall (TH Point)ด้วยช่องทางใดก็ได้ในระยะเวลาโปรโมชั่นและนำไปซื้อเพชรเขียว ถึงจะได้รับแต้มจากโปรโมชั่น

**ตัวอย่าง:กรณีที่1(ที่จะไม่ได้รับแต้มโปรโมชั่น)
ในวันที่ 1 ท่านทำการเติมเงินเข้าPlaymallและเหลืออยู่ 400 THPoint 
จากนั้นวันที่ 3 มาทำการซื้อเพชรเขียวใน Playmall แพค 383 Cash กรณีนี้จะไม่ได้แต้มโปรโมชั่น
**ตัวอย่าง:กรณีที่2(ที่ได้รับแต้มโปรโมชั่น)
ในวันที่ 1 ท่านทำการเติมเงินเข้าPlaymallและเหลืออยู่ 400 THPoint 
จากนั้นวันที่ 3 มาทำการเติมเงินเข้า Playmall เพิ่มอีก 400 รวมเป็น 800 THPoint และซื้อเพชรเขียวใน Playmall แพค 383 Cash กรณีนี้จะได้แต้มโปรโมชั่น
**วิธีการคิดง่ายๆคือต้องผ่านเงื่อนไข2ข้อนี้ 
1.จะต้องเติมเงินเข้าPlaymall(THpoint)ในวันและเวลาตามโปรโมชั่น
2.จะต้องซื้อเพชรเขียวในPlaymall ในวันและเวลาตามโปรโมชั่น

[Promotion] ประจำวันที่ 2 - 9 กรกฎาคม 2563 (จะสามารถรับ Item Code ได้ในเวลา 14:00 น.)

[Promotion] ประจำวันที่ 2 - 9 กรกฎาคม 2563

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 (เวลา 14:00) 8 กรกฎาคม 2563 (เวลา 23:59)

[Promotion] ประจำวันที่ 2 - 9 กรกฎาคม 2563

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 (เวลา 14:00) 15 กรกฎาคม 2563 (เวลา 23:59)

[Promotion] ประจำวันที่ 2 - 9 กรกฎาคม 2563

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 (เวลา 14:00) 31 กรกฎาคม 2563 (เวลา 23:59)

[Promotion] ประจำวันที่ 2 - 9 กรกฎาคม 2563

ของรางวัล
[Promotion] ประจำวันที่ 2 - 9 กรกฎาคม 2563
แพ็คติดตัวเติมแกร่ง x 1
(เมื่อใช้จะได้ยาเติมเลือดแกร่งx2 และยาเติมเวทย์แกร่งx2)
[Promotion] ประจำวันที่ 2 - 9 กรกฎาคม 2563
คัมภีร์ลืมตัว x 2

(เรียกแต้มความสามาถของสหายกลับมาได้ 1 แต้ม)
[Promotion] ประจำวันที่ 2 - 9 กรกฎาคม 2563
ประแจ x 1
(ใช้ซ่อมแซมเครื่องแต่งกายที่เสียหายได้ 10 ครั้ง)
[Promotion] ประจำวันที่ 2 - 9 กรกฎาคม 2563
ยาน้ำ 6 เท่า x 1
(เมื่อใช้แล้วจะได้รับค่าประสบการณ์ 6 เท่า เป็นเวลา 2 ชั่วโมง)
[Promotion] ประจำวันที่ 2 - 9 กรกฎาคม 2563
แคปซูล Exp 10,000 x 5

(เมื่อใช้งานจะได้รับค่าประสบการณ์ 10,000)
*สามารถใช้ได้เมื่อมีเลเวลต่ำกว่า 99*
[Promotion] ประจำวันที่ 2 - 9 กรกฎาคม 2563
ห่ออัปไวสุดขีด x 1

(ในห่อมีไอเท็มต่อไปนี้ ยาน้ำ EXP 12 เท่า x1 , บัตรฝึกวิชาเกาะฝึกวิชา x1 , ยาพิทักษ์ x1)
[Promotion] ประจำวันที่ 2 - 9 กรกฎาคม 2563
ผลึกขะมุกขมัวแท้ x 1

(ใช้กับเครื่องแต่งกายเพิ่มสเตตัสได้ทั้งหมด 6 แต้ม มีโอกาส 100%)
[Promotion] ประจำวันที่ 2 - 9 กรกฎาคม 2563
ยาศักยภาพแฝงแน่นอน x 1

(สามารถเปิดศักภาพแฝงสำเร็จ 100%)
[Promotion] ประจำวันที่ 2 - 9 กรกฎาคม 2563
กล่องลมเย็น  x 1

(ใช้แล้วจะได้รับชุดเช็ทกิโมโนสั้นลมเย็น)
[Promotion] ประจำวันที่ 2 - 9 กรกฎาคม 2563
การ์ดแลกดาบปิศาจ x 1
(เมื่อใช้งานสามารถเลือกแลกดาบปีศาจร้าย,ดาบปีศาจเลือดหรืออุปกรณ์อื่น)
[Promotion] ประจำวันที่ 2 - 9 กรกฎาคม 2563
ชุดหยินหยางไหมทอง x 1

(ชุดหยินหยางที่เย็บจากไหมสีทอง)
(SPD+40)
[Promotion] ประจำวันที่ 2 - 9 กรกฎาคม 2563
ชุดหลงรักมหาสมุทร x 1

(ชุดงดงามสีฟ้าน้ำทะเล)
(SPD+20 , ต้านทานมนต์ 20%)

เมื่อเปิดใช้งาน กล่องลมเย็น จะได้รับไอเทมดังต่อไปนี้
ชุดกิโมโนสั้นลมเย็น (SPD+15 , MaxSP+50)
ที่คาดหัวลมเย็น (SPD+30 , MaxSP+50)
กำไลลมเย็น (SPD+10 , MaxSP+30)
รองเท้าเกี๊ยะลมเย็น (SPD+10 , MaxSP+20)
*เมื่อสวมใสชุดเช็ต 4 ชิ้นจะได้รับโบนัส SPD+100*
.
ภาพตัวอย่างเมื่อสวมใสชุดจาก กล่องลมเย็น
[Promotion] ประจำวันที่ 2 - 9 กรกฎาคม 2563
.
เมื่อกด
การ์ดแลกดาบปีศาจ จะสามารถเลือกไอเทมได้ดังนี้
[Promotion] ประจำวันที่ 2 - 9 กรกฎาคม 2563
ดาบปีศาจร้าย (MATK+55) หลอม+2 จะเพิ่มCrit1% (สูงสุด50%)
ดาบปีศาจเลือด (ATK+55) หลอม+2 จะเพิ่มCrit1% (สูงสุด50%)
.
ภาพตัวอย่างเมื่อสวมใสชุดจาก ชุดหยินหยางไหมทอง
[Promotion] ประจำวันที่ 2 - 9 กรกฎาคม 2563
.

ภาพตัวอย่างเมื่อตัวละครสวมใส่ ชุดหลงรักมหาสมุทร
..[Promotion] ประจำวันที่ 2 - 9 กรกฎาคม 2563

[Promotion] ประจำวันที่ 2 - 9 กรกฎาคม 2563

– แจ๊คหม่ำ Market” จะไม่สามารถเข้าร่วม Promotion นี้ –
– เมื่อทำการเติมเงิน(THpoint) และซื้อเพชรเขียวจากระบบ Playmall ครบ 100 บาทจะได้สุ่ม 1 สิทธิ์
 –
– สามารถสุ่มรับไอเท็มได้ที่ปุ่ม
 รับ Item Code
– เมื่อได้รับ Item Code มาแล้วสามารถนำเข้าไปเติมได้ภายในเกม –
(สามารถดูวิธีการเติม Item Code ได้ที่นี่)
– กรณีซื้อเพชรทางplaymallขณะที่มีการออฟไลน์ไอดีเกม ระบบจะส่งรางวัลให้กับตัวละครที่ logout ล่าสุด –
(ทำการเล่นตัวรองอยู่แล้วทำการออกจากเกมเพื่อมาซื้อเพชร ของรางวัลจะส่งไปที่ตัวรอง)
– ก่อนทำการเติม
Item Code รบกวนเคลียร์กระเป๋าของตัวละครที่ต้องการจะเติมให้มีช่องว่าง –
(หากกระเป๋าเต็มให้ทำการเคลียร์ช่องกระเป๋าให้ว่างและเข้า-ออกจากเกมใหม่อีกครั้งหนึ่ง
หากยังไม่ได้รับ ระบบจะส่งไอเท็มให้อีกครั้งหลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ครั้งถัดไป)

– 1 ID สามารถรับ Item Code ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง –
Item Code  สามารถเติมได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้นไม่สามารถนำมาเติมซ้ำได้อีก –
– ระบบจะไม่นับยอด Bonus ต่างๆ ที่ได้จากการซื้อ เพรชเขียว

– ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า –

[Promotion] ประจำวันที่ 2 - 9 กรกฎาคม 2563