[GACHA] สุ่มสนุกลุ้นรับ การ์ดแลกไอเทมมากมาย แถมการันตี "เหรียญทองชัยชนะ" ทุกครั้งที่ 50

GACHA เพียง 50 บาท สุ่มลุ้น
การ์ดแลกเขาปิศาจ,การ์ดแลกของเล่นหมี,การ์ดแลกโล่ทวน,
การ์ดแลกดาบปิศาจ,การ์ดแลกดาบใหญ่

และไอเทมอื่นๆ อีกมามาย งานนี้ยิ่งสุ่มมากยิ่งมีสิทธ์มาก
หรือสุ่มครบครั้งที่ 50 รับทันที เหรียญทองชัยชนะ

หากทำการซื้อสิ้นค้าจาก “GACHA!” จะไม่สามารถเข้าร่วม Promotion อื่นๆ ภายในเกมได้

สามารถเข้าสู่ระบบ Gacha ได้ที่ปุ่มทางด้านล่าง

[GACHA] สุ่มสนุกลุ้นรับ การ์ดแลกไอเทมมากมาย แถมการันตี "เหรียญทองชัยชนะ" ทุกครั้งที่ 50

** Item Code มีจำนวนจำกัด หมดแล้วหมดเลย **

[GACHA] สุ่มสนุกลุ้นรับ การ์ดแลกไอเทมมากมาย แถมการันตี "เหรียญทองชัยชนะ" ทุกครั้งที่ 50

วันที่ 3 สิงหาคม 2563 (เวลา 16:00)7 สิงหาคม 2563 (เวลา 23:59)

[GACHA] สุ่มสนุกลุ้นรับ การ์ดแลกไอเทมมากมาย แถมการันตี "เหรียญทองชัยชนะ" ทุกครั้งที่ 50

วันที่ 3 สิงหาคม 2563 (เวลา 16:00)7 สิงหาคม 2563 (เวลา 23:59)

[GACHA] สุ่มสนุกลุ้นรับ การ์ดแลกไอเทมมากมาย แถมการันตี "เหรียญทองชัยชนะ" ทุกครั้งที่ 50

วันที่ 3 สิงหาคม 2563 (เวลา 14:00)31 สิงหาคม 2563 (เวลา 23.59)

[GACHA] สุ่มสนุกลุ้นรับ การ์ดแลกไอเทมมากมาย แถมการันตี "เหรียญทองชัยชนะ" ทุกครั้งที่ 50

ของรางวัล
[GACHA] สุ่มสนุกลุ้นรับ การ์ดแลกไอเทมมากมาย แถมการันตี "เหรียญทองชัยชนะ" ทุกครั้งที่ 50
ยาน้ำฟื้นฟู x 10
(ยาน้ำศักดิ์สิทธิ์ช่วยฟื้นฟูร่างกายให้กลับสู่สภาพที่ดีที่สุด)
[GACHA] สุ่มสนุกลุ้นรับ การ์ดแลกไอเทมมากมาย แถมการันตี "เหรียญทองชัยชนะ" ทุกครั้งที่ 50
ยาน้ำ 8 เท่า x 1

(เมื่อใช้แล้วจะได้รับค่าประสบการณ์ 8 เท่า เป็นเวลา 2 ชั่วโมง)
[GACHA] สุ่มสนุกลุ้นรับ การ์ดแลกไอเทมมากมาย แถมการันตี "เหรียญทองชัยชนะ" ทุกครั้งที่ 50
ประแจ x 1
(ใช้ซ่อมแซมเครื่องแต่งกายที่เสียหายได้ 10 ครั้ง)
[GACHA] สุ่มสนุกลุ้นรับ การ์ดแลกไอเทมมากมาย แถมการันตี "เหรียญทองชัยชนะ" ทุกครั้งที่ 50
บัตรฝึกวิชา 6 ชั่วโมง x 1

(บัตรสำหรับเข้าเกาะฝีกวิชาได้อย่างอิสระ)
[GACHA] สุ่มสนุกลุ้นรับ การ์ดแลกไอเทมมากมาย แถมการันตี "เหรียญทองชัยชนะ" ทุกครั้งที่ 50
ยาวิเศษ12เท่า x 1
(เมื่อใช้แล้วจะได้รับค่าประสบการณ์ 12 เท่า เป็นเวลา 2 ชั่วโมง)
[GACHA] สุ่มสนุกลุ้นรับ การ์ดแลกไอเทมมากมาย แถมการันตี "เหรียญทองชัยชนะ" ทุกครั้งที่ 50
การ์ดแลกเขาปิศาจ x 1
(เมื่อใช้แล้วสามารถเลือกเขาปีศาจเลือดแดง , เขาปีศาจน้ำเงิน หรืออุปกรณ์คุณภาพดีอื่นๆ)
[GACHA] สุ่มสนุกลุ้นรับ การ์ดแลกไอเทมมากมาย แถมการันตี "เหรียญทองชัยชนะ" ทุกครั้งที่ 50
การ์ดแลกของเล่นหมี x 1
(เมื่อใช้แล้วสามารถเลือกอุปกรณ์หมีของเล่นกลไก หรืออุปกรณ์คุณภาพดีอื่นๆ)
[GACHA] สุ่มสนุกลุ้นรับ การ์ดแลกไอเทมมากมาย แถมการันตี "เหรียญทองชัยชนะ" ทุกครั้งที่ 50
การ์ดแลกโล่ทวน x 1
(เมื่อใช้งานแล้วสามารถเลือกอุปกรณ์ต่างๆ ได้)
[GACHA] สุ่มสนุกลุ้นรับ การ์ดแลกไอเทมมากมาย แถมการันตี "เหรียญทองชัยชนะ" ทุกครั้งที่ 50
การ์ดแลกดาบปิศาจ x 1
(เมื่อใช้งานสามารถเลือกแลกดาบปีศาจร้าย,ดาบปีศาจเลือดหรืออุปกรณ์อื่น)
[GACHA] สุ่มสนุกลุ้นรับ การ์ดแลกไอเทมมากมาย แถมการันตี "เหรียญทองชัยชนะ" ทุกครั้งที่ 50
การ์ดแลกดาบใหญ่ x 1
(เมื่อใช้งานจะสามารถเลือกรับดาบมังกรคู่น้ำแข็ง,พัดขนแดงหรืออุปกรณ์คุณภาพดีอื่น)
ไอเทมการันตีทุกครั้งที่ 50
[GACHA] สุ่มสนุกลุ้นรับ การ์ดแลกไอเทมมากมาย แถมการันตี "เหรียญทองชัยชนะ" ทุกครั้งที่ 50
เหรียญทองชัยชนะ x 1

(ใช้ในการสู้รบ ทำให้สามารถได้รับชัยชนะทันที ไม่สามารถใช้ใน PK ของผู้เล่นได้)

เมื่อกด การ์ดแลกเขาปีศาจ จะสามารถเลือกไอเทมได้ดังนี้
[GACHA] สุ่มสนุกลุ้นรับ การ์ดแลกไอเทมมากมาย แถมการันตี "เหรียญทองชัยชนะ" ทุกครั้งที่ 50
เขาปีศาจเลือดแดง (ATK+30,SPD+30)
เขาปีศาจน้ำเงิน (MATK+30,SPD+30)
.
เมื่อเปิดใช้งาน กล่องปีกปีศาจเลือด จะได้รับไอเทมดังต่อไปนี้
ชุดสไตล์ปีศาจเลือด (DEF+30)
ปีกปีศาจเลือด (ATK+45)(ดาเมจที่เกิดตอนCritเพิ่มขึ้นเล็กน้อย)
.
เมื่อเปิดใช้งาน กล่องปีกปีศาจ จะได้รับไอเทมดังต่อไปนี้
ชุดสไตล์ปีศาจร้าย (MDEF+30)
ปีกปีศาจเลือด (MATK+45)(ดาเมจที่เกิดตอนCritเพิ่มขึ้นเล็กน้อย)
.
ภาพตัวอย่างเมื่อสวมใสชุดจาก
กล่องปีกปีศาจเลือด , เขาปีศาจเลือดแดง , กล่องปีกปีศาจ และ เขาปีศาจน้ำเงิน
[GACHA] สุ่มสนุกลุ้นรับ การ์ดแลกไอเทมมากมาย แถมการันตี "เหรียญทองชัยชนะ" ทุกครั้งที่ 50 [GACHA] สุ่มสนุกลุ้นรับ การ์ดแลกไอเทมมากมาย แถมการันตี "เหรียญทองชัยชนะ" ทุกครั้งที่ 50

เมื่อกด การ์ดแลกของเล่นหมี จะสามารถเลือกไอเทมได้ดังนี้
[GACHA] สุ่มสนุกลุ้นรับ การ์ดแลกไอเทมมากมาย แถมการันตี "เหรียญทองชัยชนะ" ทุกครั้งที่ 50
หมีของเล่นกลไก (ATK+10,MATK+10)
[GACHA] สุ่มสนุกลุ้นรับ การ์ดแลกไอเทมมากมาย แถมการันตี "เหรียญทองชัยชนะ" ทุกครั้งที่ 50
(เมื่อกดใช้งานหมีจะอยู่ในช่อง Special และออกมายืนอยู่ข้างๆ ตัวละคร)

เมื่อกด การ์ดแลกโล่ทวน จะสามารถเลือกไอเทมได้ดังนี้
[GACHA] สุ่มสนุกลุ้นรับ การ์ดแลกไอเทมมากมาย แถมการันตี "เหรียญทองชัยชนะ" ทุกครั้งที่ 50
โล่ทองคำขาว (ATK+55 ไม่จำกัดเลเวล)
โล่มรกตเขียว (Matk+55 ไม่จำกัดเลเวล)

เมื่อกด การ์ดแลกดาบปีศาจ จะสามารถเลือกไอเทมได้ดังนี้
[GACHA] สุ่มสนุกลุ้นรับ การ์ดแลกไอเทมมากมาย แถมการันตี "เหรียญทองชัยชนะ" ทุกครั้งที่ 50
ดาบปีศาจร้าย (MATK+55) หลอม+2 จะเพิ่มCrit1% (สูงสุด50%)
ดาบปีศาจเลือด (ATK+55) หลอม+2 จะเพิ่มCrit1% (สูงสุด50%)

เมื่อกด การ์ดแลกดาบใหญ่ จะสามารถเลือกไอเทมได้ดังนี้
[GACHA] สุ่มสนุกลุ้นรับ การ์ดแลกไอเทมมากมาย แถมการันตี "เหรียญทองชัยชนะ" ทุกครั้งที่ 50
ดาบใหญ่ผู้พิทักษ์ (ATK+30,MaxHP+600)(มีโอกาสติดCrit 46%)
ดาบใหญ่ผู้กัดกินวิญญาณ (MATK+30,MaxHP+600)(มีโอกาสติดCrit 46%)
ภาพตัวอย่างตัวละครเมื่อสวมใส ดาบใหญ่ผู้พิทักษ์ และ ดาบใหญ่ผู้กัดกินวิญญาณ
[GACHA] สุ่มสนุกลุ้นรับ การ์ดแลกไอเทมมากมาย แถมการันตี "เหรียญทองชัยชนะ" ทุกครั้งที่ 50

[GACHA] สุ่มสนุกลุ้นรับ การ์ดแลกไอเทมมากมาย แถมการันตี "เหรียญทองชัยชนะ" ทุกครั้งที่ 50

– ดูวิธีซื้อ Coin เพื่อสุ่มไอเทมในระบบ GACHA! คลิกที่นี่ !!
– Coin GACHA ไม่สามารถแลกเปลี่ยนกลับเป็น TH Point ได้ –
– หากเข้าระบบ PlayMall เป็นครั้งแรก ต้องเลือกเป็นสกุลเงินไทย THB เท่านั้น –
– หากทำการซื้อสิ้นค้าจาก “GACHA!” จะไม่สามารถเข้าร่วม Promotion อื่นๆ ภายในเกมได้ –
– Item Code ที่ได้รับนั้นจะเป็นการสุ่มจากระบบทั้งหมด –
– ทุกการสุ่มครั้งที่ 50 หารลงตัวจะได้รับไอเทมการันตี –

– Item Code มีจำนวนจำกัด หมดแล้วหมดเลย –
– Item Code สามารถนำไปเติมใน ID ใดก็ได้ –
– Item Code ใช้งานได้กับไอดีเกม Wonderland Online Mobile เท่านั้น –
– แต่ละ ID สามารถใช้งาน Item Code ได้ไม่จำกัดจำนวน –
– Item Code ที่มีการเติมใช้งานไปแล้วจะไม่สามารถนำกลับมาเติมซ้ำได้ –
– หากพบปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน Item Code จากระบบ GACHA! >>รบกวนแจ้งปัญหาที่นี่<< 
– ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียดกิจกรรม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า –

[GACHA] สุ่มสนุกลุ้นรับ การ์ดแลกไอเทมมากมาย แถมการันตี "เหรียญทองชัยชนะ" ทุกครั้งที่ 50