กิจกรรม หน่วยรบแนวหน้า ดรอปถุงสนับสนุน!!

กิจกรรม หน่วยรบแนวหน้า ดรอปถุงสนับสนุน!!

กิจกรรม หน่วยรบแนวหน้า ดรอปถุงสนับสนุน!!

เมื่อเหล่านักผจญภัยทำการต่อสู้กับมอนเตอร์ที่มีเลเวล 10 ขึ้นไป
ในช่วงระยะเวลากิจกรรมจะมีโอกาสได้รับไอเทม “ถุงสนับสนุน”
เมื่อเปิดใช้งานไอเทมดังกล่าวจะมีโอกาสได้รับไอเทมมากมาย

ไอเทม “ถุงสนับสนุน”
กิจกรรม หน่วยรบแนวหน้า ดรอปถุงสนับสนุน!!

กิจกรรม หน่วยรบแนวหน้า ดรอปถุงสนับสนุน!!

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 (หลังเปิดให้บริการ) – 20 พฤษภาคม 2563 (23:59 น.)

กิจกรรม หน่วยรบแนวหน้า ดรอปถุงสนับสนุน!!

กิจกรรม หน่วยรบแนวหน้า ดรอปถุงสนับสนุน!!
ห่อวัสดุไม้

(ใช้แล้วจะสุ่มได้วัสดุไม้)
กิจกรรม หน่วยรบแนวหน้า ดรอปถุงสนับสนุน!!
ห่อวัสดุโลหะ

(ใช้แล้วจะสุ่มได้วัสดุโลหะ)
กิจกรรม หน่วยรบแนวหน้า ดรอปถุงสนับสนุน!!
ยามอนสเตอร์ 1%

(ยาวิเศษที่สามารถเพิ่มค่า EXP ได้ 1% สำหรับสัตว์เลี้ยงประเภทมอนเตอร์)
กิจกรรม หน่วยรบแนวหน้า ดรอปถุงสนับสนุน!!
ยาเร่งศักยภาพ

(ยากระตุ้นศักยภาพภายในหากสำเร็จความสามารถจะเพิ่มขึ้นหากล้มเหลวจะถูกค่าความสามารถออก)
กิจกรรม หน่วยรบแนวหน้า ดรอปถุงสนับสนุน!!
ถุงโชคลาภสู้รบ

(เมื่อเปิดใช้งานจะได้อุปกรณ์ต่อสู้ด้วยการสุ่ม)
กิจกรรม หน่วยรบแนวหน้า ดรอปถุงสนับสนุน!!
ถุงสหายแกร่ง

(เมื่อใช้งานจะได้รับไอเทมเพิ่มค่าพลังสำหรับสหายโดยการสุ่ม)

 

กิจกรรม หน่วยรบแนวหน้า ดรอปถุงสนับสนุน!!

กิจกรรม หน่วยรบแนวหน้า ดรอปถุงสนับสนุน!!

– เมื่อโจมตีมอนเตอร์ทั่วไปที่มีเลเวล 10 ขึ้นไปจะมีโอกาสไอเทม “ถุงสนับสนุน” –
– เมื่อกดใช้งานไอเทม “ถุงสนับสนุน” จะสุ่มได้รับไอเทมที่กำหนดไว้  –
– ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า –

กิจกรรม หน่วยรบแนวหน้า ดรอปถุงสนับสนุน!!