[Promotion] ซื้อเพชรเขียวผ่าน Playmall ครั้งแรก รับไอเท็มแถม!!

เมื่อทำการเติมเงินและซื้อ เพชรเขียว ผ่านช่องทาง Playmall
ในระยะเวลาโปรโมชั่นครั้งแรก จำนวนเท่าไรก็ได้ จะได้รับไอเท็มแถม

[Promotion] ซื้อเพชรเขียวผ่าน Playmall ครั้งแรก รับไอเท็มแถม!!
(จะสามารถรับ Item Code ได้ในเวลา 14:00 น.)

[Promotion] ซื้อเพชรเขียวผ่าน Playmall ครั้งแรก รับไอเท็มแถม!!

วันที่ 30 เมษายน – 7 พฤษภาคม 2563(เวลา23.59)

[Promotion] ซื้อเพชรเขียวผ่าน Playmall ครั้งแรก รับไอเท็มแถม!!

วันที่ 30 เมษายน – 13 พฤษภาคม 2563

[Promotion] ซื้อเพชรเขียวผ่าน Playmall ครั้งแรก รับไอเท็มแถม!!

วันที่ 30 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2563

[Promotion] ซื้อเพชรเขียวผ่าน Playmall ครั้งแรก รับไอเท็มแถม!!

เงื่อนไข ของรางวัล
ซื้อเพชรเขียวครั้งแรกจากระบบ Playmall
จำนวนเท่าไรก็ได้
[Promotion] ซื้อเพชรเขียวผ่าน Playmall ครั้งแรก รับไอเท็มแถม!!
ยาน้ำ 5 เท่า x 2
(เมื่อใช้แล้วจะได้รับค่าประสบการณ์ 5 เท่า เป็นเวลา 2 ชั่วโมง)

.

[Promotion] ซื้อเพชรเขียวผ่าน Playmall ครั้งแรก รับไอเท็มแถม!!

– เมื่อทำการเติมเงิน(THpoint) และซื้อเพชรเขียวครั้งแรกจากระบบ Playmall ในช่วงระยะเวลาโปรโมชั่นจำนวนเท่าไรก็ได้ จะได้รับของรางวัล –
– สามารถรับ
Item Code เพื่อนำไปเติมในเกมได้ที่ปุ่ม รับ Item Code
– เมื่อได้รับ Item Code มาแล้วสามารถนำเข้าไปเติมได้ภายในเกม –
(สามารถดูวิธีการเติม Item Code ได้ที่นี่)
– ก่อนทำการเติม
Item Code รบกวนเคลียร์กระเป๋าของตัวละครที่ต้องการจะเติมให้มีช่องว่าง –
(หากกระเป๋าเต็มและได้เติม Item Code ไปแล้วให้ทำการเคลียร์ช่องกระเป๋าให้ว่างและเข้า-ออกจากเกมใหม่อีกครั้งหนึ่ง)
ItemCode สามารถนำไปใช้งานกับ ID ใดๆ ก็ได้ 1 ครั้งต่อ 1 Code –
แต่ละ ID สามารถใช้ ItemCode จาก Promotion นี้ได้ไม่จำกัดจำนวน –
– 1 ID สามารถรับ Item Code ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น –
– ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า –

[Promotion] ซื้อเพชรเขียวผ่าน Playmall ครั้งแรก รับไอเท็มแถม!!