[Promotion] ประจำวันที่ 25 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2563

[Promotion] ประจำวันที่ 25 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2563

ในช่วงระยะเวลา Promotion เมื่อนักผจญภัยทำการซื้อ เพชรเขียว เข้าเกม
สะสมครบตามที่กำหนดจะได้รับไอเท็มพิเศษแถมไปด้วย
งานนี้ซื้อ 1 ได้มากกว่า 2 แน่นอน

[Promotion] ประจำวันที่ 25 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2563

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 (หลังจากเปิด Server) 2 กรกฎาคม 2563 (เวลา 8:30 น.)

[Promotion] ประจำวันที่ 25 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2563

ของรางวัล
ซื้อเพชรเขียวครบ 600 [Promotion] ประจำวันที่ 25 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2563
การ์ดแลกฝึกวิชาเพิ่มเท่า x 1
(สามารถใช้แลกอุปกรณ์ ยาวิเศษ หรือ ยาน้ำหุ่นไม้ เป็นต้น)
[Promotion] ประจำวันที่ 25 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2563
ไข่มอน 7 สี x 1
(ไข่มหัศจรรย์ใช้งานเพื่อรับมอนเตอร์พิเศษ)
ซื้อเพชรเขียวครบ 1200 [Promotion] ประจำวันที่ 25 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2563
แคปซูล Exp 5000 x 2
(เมื่อใช้งานจะได้รับค่าประสบการณ์ 5000)
*สามารถใช้ได้เมื่อมีเลเวลต่ำกว่า 99*
[Promotion] ประจำวันที่ 25 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2563
ผลึกขะมุกขมัว x 5
(ใช้กับยุทธภัณฑ์เพิ่มสเตตัสได้ทั้งหมด 6 แต้ม หากล้มเหลวค่าของยุทธภัณฑ์จะลดลง)
[Promotion] ประจำวันที่ 25 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2563
ยาน้ำ 8 เท่า x 2
(เมื่อใช้แล้วจะได้รับค่าประสบการณ์ 8 เท่า เป็นเวลา 2 ชั่วโมง)
ซื้อเพชรเขียวครบ 2000 [Promotion] ประจำวันที่ 25 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2563
แคปซูล Exp 5000 x 3
(เมื่อใช้งานจะได้รับค่าประสบการณ์ 5000)
*สามารถใช้ได้เมื่อมีเลเวลต่ำกว่า 99*
[Promotion] ประจำวันที่ 25 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2563
ยาอวยพรศักยภาพ x 2
(ศักยภาพ 10 จึงสามารถใช้ได้ หากล้มเหลวจะไม่มีการหักค่าศักยภาพออก)
[Promotion] ประจำวันที่ 25 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2563
ผลึกขะมุกขมัว x 5
(ใช้กับยุทธภัณฑ์เพิ่มสเตตัสได้ทั้งหมด 6 แต้ม หากล้มเหลวค่าของยุทธภัณฑ์จะลดลง)
[Promotion] ประจำวันที่ 25 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2563
การ์ดแลกสีเงิน x 1
(ใช้แล้วสามารถเลือกเพชรCrit28% หรือ เพชรยมบาล หรือ ยาน้ำ EXP 10 เท่า)
ซื้อเพชรเขียวครบ 4000 [Promotion] ประจำวันที่ 25 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2563
แคปซูล Exp 10,000 x 5
(เมื่อใช้งานจะได้รับค่าประสบการณ์ 10,000)
*สามารถใช้ได้เมื่อมีเลเวลต่ำกว่า 99*
[Promotion] ประจำวันที่ 25 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2563
การ์ดแลกสีทอง x 2
(ใช้แล้วสามารถเลือก อุปกรณ์ยาศักยภาพแฝงแน่นอน หรือ ยาน้ำ EXP 10 เท่า เป็นต้น)
[Promotion] ประจำวันที่ 25 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2563
ยาน้ำ 10 เท่า x 2
(เมื่อใช้แล้วจะได้รับค่าประสบการณ์ 10 เท่า เป็นเวลา 2 ชั่วโมง)
[Promotion] ประจำวันที่ 25 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2563
เทพสงครามครอบผมการ์ดแลก x 1
(เมื่อใช้งานแล้วสามารถเลือกหมวกหรืออุปกรณ์คุณภาพดีอื่นๆ)

เมื่อใช้งานไอเทม เทพสงครามครอบผมการ์ดแลก จะสามารถเลือกไอเทมได้ดังนี้
[Promotion] ประจำวันที่ 25 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2563
[Promotion] ประจำวันที่ 25 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2563
หมวกเทพสงคราม (MaxHP+250,ATK+30)
หมวกขนนกเทพสงคราม (MaxHP+250,MATK+30)
เคล็ดธิดาเทพ (คำภีร์เอาไว้เพิ่มระดับสิ่งของมีโอกาสตีสำเร็จ 60%)

[Promotion] ประจำวันที่ 25 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2563

– แจ๊คหม่ำ Market” จะไม่สามารถเข้าร่วม Promotion นี้ –
เมื่อทำการ ซื้อเพชรเขียวเข้าเกมช่วงระยะเวลากิจกรรมครบตามกำหนด จะได้รับของรางวัล
– กรณีซื้อเพชรทางplaymallขณะที่มีการออฟไลน์ไอดีเกม ระบบจะส่งรางวัลให้กับตัวละครที่ logout ล่าสุด –

(ทำการเล่นตัวรองอยู่แล้วทำการออกจากเกมเพื่อมาซื้อเพชร ของรางวัลจะส่งไปที่ตัวรอง)
– โปรโมชั่นนี้นับรวมการซื้อ เพรชเขียว จากมอลล์ในเกมและระบบ Playmall –
– เมื่อทำตามเงื่อนไขกิจกรรมครบจะได้รับไอเท็มในกระเป๋าทันที โปรดเคลียร์กระเป๋าให้ว่างก่อนทำการซื้อเพชร –
(หากกระเป๋าเต็มให้ทำการเคลียร์ช่องกระเป๋าให้ว่างและเข้า-ออกจากเกมใหม่อีกครั้งหนึ่ง
หากยังไม่ได้รับ ระบบจะส่งไอเท็มให้อีกครั้งหลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ครั้งถัดไป)

– สามารถรับรางวัลจากกิจกรรมได้ทันทีเมื่อมียอดการสะสมครบตามจำนวนในแต่ละขั้น –
– เมื่อรับของรางวัลขั้นสุดท้ายแล้วจะสามารถวนกลับไปรับของรางวัลในขั้นแรกได้ใหม่ –
ยอดสะสมจากโปรโมชั่นนี้จะทำการ Reset ในเวลา 00:00 น. ของทุกวัน
– ระบบจะไม่นับยอด Bonus ต่างๆ ที่ได้จากการซื้อ เพรชเขียว

– ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า –

ตัวอย่างการรับไอเทมโปรโมชั่น
ในวันที่ 26 ท่านทำการซื้อเพชรในเกมเป็นแพค 2550 เพชร ท่านจะได้รับไอเทมเงื่อนไขสะสมครบ 600,1200 และ 2000
และวันเดียวกันซื้อเพชรเพิ่มอีก 2550 เพชร ท่านจะได้รับ ท่านจะได้รับไอเทมเงื่อนไขสะสมครบ 4000
และวนกลับมารับสะสมของ600ด้วย

แต่เมื่อเข้าวันที่ 27 ยอดสะสมทั้งหมดของการเติมวันที่ 26 จะรีเซ็ตและเริ่มนับยอดการซื้อเพชรสะสมใหม่


[Promotion] ประจำวันที่ 25 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2563

ในช่วงระยะเวลา Promotion เมื่อนักผจญภัยทำการใช้จ่าย เพชรเขียว ในเกม
ถึงจำนวนที่กำหนดจะได้รับไอเทมรางวัล

*นับเฉพาะการใช้จ่ายเพชรเขียวในการซื้อไอเทมในมอลล์ และการตีบวกในมอลล์เท่านั้น*

[Promotion] ประจำวันที่ 25 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2563

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 (เวลา 00:01 น.) 2 กรกฎาคม 2563 (เวลา 23:59 น.)

[Promotion] ประจำวันที่ 25 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2563

เงื่อนไข ของรางวัล
ใช้ เพชรเขียว สะสมครบ 500  [Promotion] ประจำวันที่ 25 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2563
ยามอนสเตอร์2% x 2
(ยาวิเศษที่สามารถเพิ่ม EXP 2% ให้สัตว์เลี้ยงประเภทมอนเตอร์)
ใช้ เพชรเขียว สะสมครบ 1500  [Promotion] ประจำวันที่ 25 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2563
บัตรฝึกวิชา 6 ชั่วโมง x 1

(บัตรสำหรับเข้าเกาะฝีกวิชาได้อย่างอิสระ)
ใช้ เพชรเขียว สะสมครบ 3000  [Promotion] ประจำวันที่ 25 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2563
ห่อรวมอัปเลเวล x 1

(ห่อที่รวม บัตรฝึกวิชาเกาะฝึกวิชา x1 กับ ถุงโชคลาภEXP x1 )
ใช้ เพชรเขียว สะสมครบ 6000  [Promotion] ประจำวันที่ 25 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2563
การ์ดแลกเท้าแมว x 1

(ใช้แล้วสามารถเลือกแลกคฑาเท้าแมวหรืออุปกรณ์อื่น)

การ์ดแลกเท้าแมว
[Promotion] ประจำวันที่ 25 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2563
คฑาอุ้งเท้าแมวสีชมพู (SPD+30,MaxHP+600)(มีโอกาสติด Crit46%)
คฑาอุ้งเท้าแมวสีฟ้า (SPD+30,MaxSP+600)(มีโอกาสติด Crit46%)
เคล็ดธิดาเทพ (คำภีร์เอาไว้เพิ่มระดับสิ่งของมีโอกาสตีสำเร็จ 60%)

[Promotion] ประจำวันที่ 25 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2563

– โปรโมชั่นนี้นับรวมการใช้ เพรชเขียว จากการซื้อไอเทมในมอลล์ และการตีบวกในมอลล์เท่านั้น –
– เมื่อทำตามเงื่อนไขกิจกรรมครบจะได้รับไอเท็มในกระเป๋าทันที โปรดเคลียร์กระเป๋าให้ว่างก่อนทำการใช้เพชร –
(หากกระเป๋าเต็มให้ทำการเคลียร์ช่องกระเป๋าให้ว่างและเข้า-ออกจากเกมใหม่อีกครั้งหนึ่ง
หากยังไม่ได้รับ ระบบจะส่งไอเท็มให้อีกครั้งหลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ครั้งถัดไป)
ยอดสะสมจากโปรโมชั่นนี้จะทำการ Reset ในเวลา 00:00 น. ของทุกวัน
– 1 ไอดีสามารถรับไอเทมได้ ระดับละ 1ครั้ง ต่อวันเท่านั้น-
– ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า –


[Promotion] ประจำวันที่ 25 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2563

[Promotion] ประจำวันที่ 25 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2563

เมื่อทำการเติมเงินและซื้อ เพชรเขียว ผ่านช่องทาง Playmall
ครบทุกๆ 100 บาท ในระยะเวลา Promotion
จะได้รับ 1 สิทธิ์ในการสุ่มรับไอเท็มแถม ได้ 1 ครั้ง
ยิ่งเติมซื้อเพชรเขียวในระบบ Playmall เยอะ ยิ่งมีสิทธิ์สุ่มเยอะ

สำคัญกรุณาอ่านก่อน:
หากท่านมีแต้ม(TH Point)ในระบบ Playmall ค้างเอาไว้อยู่นอกระยะเวลาโปรโมชั่น
และนำแต้มดังกล่าวมาใช้ซื้อเพชรเขียว ระบบจะไม่นับเข้าร่วมโปรโมชั่น
ดังนั้นท่านจะต้องทำการเติมเงินเข้าระบบ Playmall (TH Point)ด้วยช่องทางใดก็ได้ในระยะเวลาโปรโมชั่นและนำไปซื้อเพชรเขียว ถึงจะได้รับแต้มจากโปรโมชั่น

**ตัวอย่าง:กรณีที่1(ที่จะไม่ได้รับแต้มโปรโมชั่น)
ในวันที่ 24 ท่านทำการเติมเงินเข้าPlaymallและเหลืออยู่ 400 THPoint 
จากนั้นวันที่ 26 มาทำการซื้อเพชรเขียวใน Playmall แพค 383 Cash กรณีนี้จะไม่ได้แต้มโปรโมชั่น
**ตัวอย่าง:กรณีที่2(ที่ได้รับแต้มโปรโมชั่น)
ในวันที่ 24 ท่านทำการเติมเงินเข้าPlaymallและเหลืออยู่ 400 THPoint 
จากนั้นวันที่ 26 มาทำการเติมเงินเข้า Playmall เพิ่มอีก 400 รวมเป็น 800 THPoint และซื้อเพชรเขียวใน Playmall แพค 383 Cash กรณีนี้จะได้แต้มโปรโมชั่น
**วิธีการคิดง่ายๆคือต้องผ่านเงื่อนไข2ข้อนี้ 
1.จะต้องเติมเงินเข้าPlaymall(THpoint)ในวันและเวลาตามโปรโมชั่น
2.จะต้องซื้อเพชรเขียวในPlaymall ในวันและเวลาตามโปรโมชั่น

[Promotion] ประจำวันที่ 25 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2563 (จะสามารถรับ Item Code ได้ในเวลา 14:00 น.)

[Promotion] ประจำวันที่ 25 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2563

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 (เวลา 14:00) 1 กรกฎาคม 2563 (เวลา 23:59)

[Promotion] ประจำวันที่ 25 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2563

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 (เวลา 14:00) 8 กรกฎาคม 2563 (เวลา 23:59)

[Promotion] ประจำวันที่ 25 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2563

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 (เวลา 14:00) 31 กรกฎาคม 2563 (เวลา 23:59)

[Promotion] ประจำวันที่ 25 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2563

ของรางวัล
[Promotion] ประจำวันที่ 25 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2563
แพ็คติดตัวเติมแกร่ง x 1
(เมื่อใช้จะได้ยาเติมเลือดแกร่งx2 และยาเติมเวทย์แกร่งx2)
[Promotion] ประจำวันที่ 25 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2563
ยาน้ำ 4 เท่า x 2

(เมื่อใช้แล้วจะได้รับค่าประสบการณ์ 4 เท่า เป็นเวลา 2 ชั่วโมง)
[Promotion] ประจำวันที่ 25 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2563
ประแจ x 1
(ใช้ซ่อมแซมเครื่องแต่งกายที่เสียหายได้ 10 ครั้ง)
[Promotion] ประจำวันที่ 25 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2563
ยาน้ำฟื้นฟู x 6
(ยาน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ฟื้นฟูร่างกายให้อยู่ในสภาพที่ดีที่สุด)
[Promotion] ประจำวันที่ 25 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2563
บัตรฝึกวิชา 6 ชั่วโมง x 1
(บัตรสำหรับเข้าเกาะฝีกวิชาได้อย่างอิสระ)
[Promotion] ประจำวันที่ 25 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2563
ยาน้ำ EXP 12 เท่า x 1
(เมื่อใช้แล้วจะได้รับค่าประสบการณ์ 12 เท่า เป็นเวลา 2 ชั่วโมง)
[Promotion] ประจำวันที่ 25 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2563
ระเบิดมือ x 1

(อาวุธระเบิดซึ่งภายในมีดินระเบิดชนิดรุนแรงบรรจุไว้อยู่ HP:-9999)
[Promotion] ประจำวันที่ 25 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2563
กล่องเครื่องแต่งกายเกียรติยศ x 1
(เปิดแล้วจะสุ่มได้รับอุปกรณ์สวมใส่ LV60 จำนวน 1 ชิ้น)
(ครอบผมเกียรติยศ , เกราะหนังเกียรติยศ , ดาบเกียรติยศ)
(ถุงมือเกียรติยศ , รองเท้าสั้นเกียรติยศ , แหวนเกียรติยศ)
ค่า Status ที่ได้จะเป็นแบบสุ่มด้วยเช่นกัน
เซ็ตเกียรติยศ เป็นไอเทมสาย ATK
ชุดทั้งหมดสามารถย่อยเป็นเพชรสีม่วง และสามารถเอาไปซื้อสินค้าในมอล์ในช่อง “แลก” ได้
ระบบนี้จะเปิดใช้งานเร็วๆนี้
[Promotion] ประจำวันที่ 25 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2563
กล่องเครื่องแต่งกายแวววับ x 1
(เปิดแล้วจะสุ่มได้รับอุปกรณ์สวมใส่ LV60 จำนวน 1 ชิ้น)
(มงกุฏแวววับ , ชุดยาวแวววับ , คฑาแวววับ , มงกุฏแวววับ)
(กำไลแวววับ , รองเท้าแตะแวววับ , แหวนแวววับ)
ค่า Status ที่ได้จะเป็นแบบสุ่มด้วยเช่นกัน
เซ็ตแวววับ เป็นไอเทมสาย M-ATK
ชุดทั้งหมดสามารถย่อยเป็นเพชรสีม่วง และสามารถเอาไปซื้อสินค้าในมอล์ในช่อง “แลก” ได้
ระบบนี้จะเปิดใช้งานเร็วๆนี้
[Promotion] ประจำวันที่ 25 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2563
การ์ดแลกคุ้มคลั่ง x 1

(ใช้แล้วสามารถเลือกแลกอุปกรณ์หุ่นยนต์หรือรถสปอร์ต)
[Promotion] ประจำวันที่ 25 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2563
การ์ดแลกเติมน้ำมัน x 6
(เมื่อใช้แล้วจะสามารถเลือกแลกน้ำมันเบนซินหรือดีเซลได้)

.
ตัวอย่างค่า Status ที่มีโอกาสสุ่มได้รับ

[Promotion] ประจำวันที่ 25 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2563

เมื่อกด การ์ดแลกคุ้มคลั่ง จะสามารถเลือกไอเทมได้ดังนี้
[Promotion] ประจำวันที่ 25 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2563
หุ่นยนต์
[Promotion] ประจำวันที่ 25 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2563
รถสปอร์ต
[Promotion] ประจำวันที่ 25 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2563

เมื่อกด การ์ดแลกเติมน้ำมัน จะสามารถเลือกไอเทมได้ดังนี้
[Promotion] ประจำวันที่ 25 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2563
เบนซินไร้สาร (สามารถใช้กับรถยนต์และรถเต่าทองได้)
เบนซิน (สามารถใช้กับรถเปิดประทุนและเรือสำราญ)
ดีเซล (สามารถใช้กับเครื่องบิน เรือใบ และ หุ่นยนต์)

[Promotion] ประจำวันที่ 25 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2563

– แจ๊คหม่ำ Market” จะไม่สามารถเข้าร่วม Promotion นี้ –
– เมื่อทำการเติมเงิน(THpoint) และซื้อเพชรเขียวจากระบบ Playmall ครบ 100 บาทจะได้สุ่ม 1 สิทธิ์
 –
– สามารถสุ่มรับไอเท็มได้ที่ปุ่ม
 รับ Item Code
– เมื่อได้รับ Item Code มาแล้วสามารถนำเข้าไปเติมได้ภายในเกม –
(สามารถดูวิธีการเติม Item Code ได้ที่นี่)
– กรณีซื้อเพชรทางplaymallขณะที่มีการออฟไลน์ไอดีเกม ระบบจะส่งรางวัลให้กับตัวละครที่ logout ล่าสุด –
(ทำการเล่นตัวรองอยู่แล้วทำการออกจากเกมเพื่อมาซื้อเพชร ของรางวัลจะส่งไปที่ตัวรอง)
– ก่อนทำการเติม
Item Code รบกวนเคลียร์กระเป๋าของตัวละครที่ต้องการจะเติมให้มีช่องว่าง –
(หากกระเป๋าเต็มให้ทำการเคลียร์ช่องกระเป๋าให้ว่างและเข้า-ออกจากเกมใหม่อีกครั้งหนึ่ง
หากยังไม่ได้รับ ระบบจะส่งไอเท็มให้อีกครั้งหลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ครั้งถัดไป)

– 1 ID สามารถรับ Item Code ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง –
Item Code  สามารถเติมได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้นไม่สามารถนำมาเติมซ้ำได้อีก –
– ระบบจะไม่นับยอด Bonus ต่างๆ ที่ได้จากการซื้อ เพรชเขียว

– ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า –

[Promotion] ประจำวันที่ 25 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2563