[Promotion] รับไอเท็มแถมฟรี เมื่อซื้อเพชรเขียวผ่าน Playmall ครบตามกำหนด

เมื่อทำการเติมเงินและซื้อ เพชรเขียว ผ่านช่องทาง Playmall
ในระยะเวลาโปรโมชั่น ครบตามจำนวนที่กำหนด จะได้รับไอเท็มแถม

[Promotion] รับไอเท็มแถมฟรี เมื่อซื้อเพชรเขียวผ่าน Playmall ครบตามกำหนด
(จะสามารถรับ Item Code ได้ในเวลา 14:00 น.)

[Promotion] รับไอเท็มแถมฟรี เมื่อซื้อเพชรเขียวผ่าน Playmall ครบตามกำหนด

วันที่ 30 เมษายน – 7 พฤษภาคม 2563(เวลา23.59)

[Promotion] รับไอเท็มแถมฟรี เมื่อซื้อเพชรเขียวผ่าน Playmall ครบตามกำหนด

วันที่ 30 เมษายน – 13 พฤษภาคม 2563

[Promotion] รับไอเท็มแถมฟรี เมื่อซื้อเพชรเขียวผ่าน Playmall ครบตามกำหนด

วันที่ 30 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2563

[Promotion] รับไอเท็มแถมฟรี เมื่อซื้อเพชรเขียวผ่าน Playmall ครบตามกำหนด

เมื่อใช้ TH Point ในระบบ Playmall ของรางวัล
ซื้อเพชรเขียวครบ 270 TH Point [Promotion] รับไอเท็มแถมฟรี เมื่อซื้อเพชรเขียวผ่าน Playmall ครบตามกำหนด
ยาน้ำหุ่นไม้ 2 เท่า x 3
(ใช้งานแล้วจะได้รับผลฝึกวิชาเสาหุ่นไม้ 2 เท่าในเวลา 2 ชั่วโมง)
[Promotion] รับไอเท็มแถมฟรี เมื่อซื้อเพชรเขียวผ่าน Playmall ครบตามกำหนด
หุ่นมนุษย์ไม้ x 5
(หลังจากตัวละครออกจากเกมไปแล้วสามารถใช้เสาหุ่นไม้บนแผนที่ที่ตั้ง AI ออฟไลน์ต่อไปได้ 240 นาที)
ซื้อเพชรเขียวครบ 540 TH Point [Promotion] รับไอเท็มแถมฟรี เมื่อซื้อเพชรเขียวผ่าน Playmall ครบตามกำหนด
บัตรฝึกวิชา x 2
(บัตรสำหรับเข้าเกาะฝีกวิชาได้อย่างอิสระ)
[Promotion] รับไอเท็มแถมฟรี เมื่อซื้อเพชรเขียวผ่าน Playmall ครบตามกำหนด
ยาวิเศษ 5 เท่า x 2
(เมื่อใช้แล้วจะได้รับค่าประสบการณ์ 5 เท่า เป็นเวลา 2 ชั่วโมง)
[Promotion] รับไอเท็มแถมฟรี เมื่อซื้อเพชรเขียวผ่าน Playmall ครบตามกำหนด
ห่อวาซาบิ x 5
(ใช้เพิ่ม MATK 150 เป็นเวลา 1 ชั่วโมง)
[Promotion] รับไอเท็มแถมฟรี เมื่อซื้อเพชรเขียวผ่าน Playmall ครบตามกำหนด
ห่อซอสพริก x 5
(ใช้เพิ่ม ATK 150 เป็นเวลา 1 ชั่วโมง)
ซื้อเพชรเขียวครบ 900 TH Point [Promotion] รับไอเท็มแถมฟรี เมื่อซื้อเพชรเขียวผ่าน Playmall ครบตามกำหนด
การ์ดแลกสีเงิน x 1
(ใช้แล้วสามารถเลือกเพชรCrit28% หรือ เพชรยมบาล หรือ ยาน้ำ EXP 10 เท่า)
[Promotion] รับไอเท็มแถมฟรี เมื่อซื้อเพชรเขียวผ่าน Playmall ครบตามกำหนด
ผลึกขะมุกขมัว x 5
(ใช้กับยุทธภัณฑ์เพิ่มสเตตัสได้ทั้งหมด 6 แต้ม หากล้มเหลวค่าของยุทธภัณฑ์จะลดลง)
[Promotion] รับไอเท็มแถมฟรี เมื่อซื้อเพชรเขียวผ่าน Playmall ครบตามกำหนด
ยาวิเศษ 8 เท่า x 2
(เมื่อใช้แล้วจะได้รับค่าประสบการณ์ 8 เท่า เป็นเวลา 2 ชั่วโมง)
[Promotion] รับไอเท็มแถมฟรี เมื่อซื้อเพชรเขียวผ่าน Playmall ครบตามกำหนด
แคปซูล Exp 5000 x 3
(เมื่อใช้งานจะได้รับค่าประสบการณ์ 5000)
*สามารถใช้ได้เมื่อมีเลเวลต่ำกว่า 99*
ซื้อเพชรเขียวครบ 1800 TH Point [Promotion] รับไอเท็มแถมฟรี เมื่อซื้อเพชรเขียวผ่าน Playmall ครบตามกำหนด
การ์ดแลกสีทอง x 2
(ใช้แล้วสามารถเลือก อุปกรณ์ยาศักยภาพแฝงแน่นอน หรือ ยาน้ำ EXP 10 เท่า เป็นต้น)
[Promotion] รับไอเท็มแถมฟรี เมื่อซื้อเพชรเขียวผ่าน Playmall ครบตามกำหนด
ผลึกขะมุกขมัว x 10
(ใช้กับยุทธภัณฑ์เพิ่มสเตตัสได้ทั้งหมด 6 แต้ม หากล้มเหลวค่าของยุทธภัณฑ์จะลดลง)
[Promotion] รับไอเท็มแถมฟรี เมื่อซื้อเพชรเขียวผ่าน Playmall ครบตามกำหนด
ยาวิเศษ 10 เท่า x 2
(เมื่อใช้แล้วจะได้รับค่าประสบการณ์ 10 เท่า เป็นเวลา 2 ชั่วโมง)
[Promotion] รับไอเท็มแถมฟรี เมื่อซื้อเพชรเขียวผ่าน Playmall ครบตามกำหนด
แคปซูล Exp 10,000 x 5
(เมื่อใช้งานจะได้รับค่าประสบการณ์ 10,000)
*สามารถใช้ได้เมื่อมีเลเวลต่ำกว่า 99*
ซื้อเพชรเขียวครบ 3200 TH Point [Promotion] รับไอเท็มแถมฟรี เมื่อซื้อเพชรเขียวผ่าน Playmall ครบตามกำหนด
การ์ดแลกสีทอง x 2
(ใช้แล้วสามารถเลือก อุปกรณ์ยาศักยภาพแฝงแน่นอน หรือ ยาน้ำ EXP 10 เท่า เป็นต้น)
[Promotion] รับไอเท็มแถมฟรี เมื่อซื้อเพชรเขียวผ่าน Playmall ครบตามกำหนด
การ์ดแลกสีเงิน x 2
(คุณสมบัติ)
[Promotion] รับไอเท็มแถมฟรี เมื่อซื้อเพชรเขียวผ่าน Playmall ครบตามกำหนด
ไข่มอน 7 สี x 1
(ไข่มหัศจรรย์ใช้งานเพื่อรับมอนเตอร์พิเศษ
)
[Promotion] รับไอเท็มแถมฟรี เมื่อซื้อเพชรเขียวผ่าน Playmall ครบตามกำหนด
ผลึกขะมุกขมัวแท้ x 1
(ใช้กับเครื่องแต่งกายเพิ่มสเตตัสได้ทั้งหมด 6 แต้ม มีโอกาส 100%)
[Promotion] รับไอเท็มแถมฟรี เมื่อซื้อเพชรเขียวผ่าน Playmall ครบตามกำหนด
ยาศักยภาพแฝงแน่นอน x 1
(สามารถเปิดศักภาพแฝงสำเร็จ 100%)

.

[Promotion] รับไอเท็มแถมฟรี เมื่อซื้อเพชรเขียวผ่าน Playmall ครบตามกำหนด

– เมื่อทำการเติมเงิน(THpoint) และซื้อเพชรเขียวจากระบบ Playmall ในช่วงระยะเวลาโปรโมชั่นครบตามกำหนด จะได้รับของรางวัล –
– สามารถรับ
Item Code เพื่อนำไปเติมในเกมได้ที่ปุ่ม รับ Item Code
เมื่อกดรับ Item Code ไปแล้ว แต้ม Point จะถูกหักตามจำนวนขั้นของไอเท็มที่รับไป
(ตัวอย่างเช่น : ท่านซื้อเพชรเขียวครบ 540 TH Point และกดรับ Item Code ของ 270 TH Point ไป
ท่านจะเหลือแต้มในระบบเพียง 270 เท่านั้น หากท่านต้องการจะรับไอเท็มของ 540 ท่านต้องทำการซื้อเพชรเขียวเพิ่มอีก 270 TH Point)

– เมื่อได้รับ Item Code มาแล้วสามารถนำเข้าไปเติมได้ภายในเกม –
(สามารถดูวิธีการเติม Item Code ได้ที่นี่)
– ก่อนทำการเติม
Item Code รบกวนเคลียร์กระเป๋าของตัวละครที่ต้องการจะเติมให้มีช่องว่าง –
(หากกระเป๋าเต็มและได้เติม Item Code ไปแล้วให้ทำการเคลียร์ช่องกระเป๋าให้ว่างและเข้า-ออกจากเกมใหม่อีกครั้งหนึ่ง)
ItemCode สามารถนำไปใช้งานกับ ID ใดๆ ก็ได้ 1 ครั้งต่อ 1 Code –
แต่ละ ID สามารถใช้ ItemCode จาก Promotion นี้ได้ไม่จำกัดจำนวน –

– 1 ID สามารถรับ Item Code ในแต่ละขั้นได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น –
– ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า –

[Promotion] รับไอเท็มแถมฟรี เมื่อซื้อเพชรเขียวผ่าน Playmall ครบตามกำหนด