กิจกรรม Bonus EXP x 2 (30 ธ.ค. 64 - 6 ม.ค. 64)

กิจกรรม Bonus EXP x 2 (30 ธ.ค. 64 - 6 ม.ค. 64)

เมื่อเหล่านักผจญภัยทำการโจมตีมอนเตอร์ในช่วงระยะเวลากิจกรรม
จะได้รับค่าประสบการณ์ (EXP) เพิ่มขึ้น 2 เท่า
และเหล่านักผจญภัยสามารถใช้งาน Item ที่เพิ่มค่าประสบการณ์ (EXP)
เพื่อได้รับผลที่เพิ่มขึ้นจากตัวกิจกรรมได้อีกด้วย

กิจกรรม Bonus EXP x 2 (30 ธ.ค. 64 - 6 ม.ค. 64)

วันที่ 30 ธันวาคม 2564 (12.00 น.) – 6 มกราคม 2565 (เวลา23.59น.)

กิจกรรม Bonus EXP x 2 (30 ธ.ค. 64 - 6 ม.ค. 64)

– จะได้รับค่าประสบการณ์เพิ่มขึ้น 2 เท่า จากการโจมตีมอนเตอร์เพียงอย่างเดียวเท่านั้น –
– สามารถใช้งานไอเท็มที่เพิ่มค่าประสบการณ์ เพื่อรับค่าประสบการณ์ที่มากกว่าในช่วงระยะเวลากิจกรรมได้ –
– ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า –

กิจกรรม Bonus EXP x 2 (30 ธ.ค. 64 - 6 ม.ค. 64)