กิจกรรม ตะลุยดันเจี้ยน Dungeon รับของรางวัลเพิ่ม

กิจกรรม ตะลุยดันเจี้ยน Dungeon รับของรางวัลเพิ่ม

ในช่วงระยะเวลากิจกรรมหากเหล่านักผจญภัย
ทำการ เข้าดันเจี้ยนเลเวล 60 ขึ้นไป
เมื่อจบด่านมีโอกาสได้รับไอเทมพิเศษด้วย

กิจกรรม ตะลุยดันเจี้ยน Dungeon รับของรางวัลเพิ่ม

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 (หลังปิดปรังปรุง Server) – 5 พฤศจิกายน 2563 (เวลา8:30น.)

กิจกรรม ตะลุยดันเจี้ยน Dungeon รับของรางวัลเพิ่ม

กิจกรรม ตะลุยดันเจี้ยน Dungeon รับของรางวัลเพิ่ม
แคปซูล Exp 5000 x1
กิจกรรม ตะลุยดันเจี้ยน Dungeon รับของรางวัลเพิ่ม
ผลึกขะมุกขมัว x1

 

กิจกรรม ตะลุยดันเจี้ยน Dungeon รับของรางวัลเพิ่ม

-ตัวละครจะต้องมีส่วนร่วมในการต่อสู้ในการผ่านดันเจี้ยนจึงจะได้รับรางวัล หากอยู่เฉยๆจะไม่ได้-
– เมื่อผู้เล่นทำการเข้าดันเจี้ยนเลเวล 60 ขึ้นไปในช่วงระยะเวลากิจกรรมจะมีโอกาสได้รับของรางวัล –
– กรุณาเว้นช่องว่างในกระเป๋าเพิ่มอีกอย่างน้อย 2 ช่องก่อนเข้าร่วมกิจกรรม –
– ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า –

กิจกรรม ตะลุยดันเจี้ยน Dungeon รับของรางวัลเพิ่ม