กิจกรรม จับรางวัลออนไลน์ 16 ธ.ค. - 30 ธ.ค. 2564
กิจกรรม จับรางวัลออนไลน์ 16 ธ.ค. - 30 ธ.ค. 2564

ในช่วงเวลากิจกรรมมีโอกาสที่จะได้รับการจับรางวัลออนไลน์ “กล่องฉลองฤดูหนาว”

“กล่องฉลองฤดูหนาว”
กิจกรรม จับรางวัลออนไลน์ 16 ธ.ค. - 30 ธ.ค. 2564

กิจกรรม จับรางวัลออนไลน์ 16 ธ.ค. - 30 ธ.ค. 2564

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 (หลังปิดปรังปรุง Server) – 30 ธันวาคม 2564 (23.59 น.)

เมื่อเปิดกล่องฉลองฤดูหนาวจะได้รับ
กิจกรรม จับรางวัลออนไลน์ 16 ธ.ค. - 30 ธ.ค. 2564
ไอศกรีม3รสx5

(SP+100)

กิจกรรม จับรางวัลออนไลน์ 16 ธ.ค. - 30 ธ.ค. 2564
หมวกคริสต์มาสความฝันx1
DEF : +10
MDEF : +10


กิจกรรม จับรางวัลออนไลน์ 16 ธ.ค. - 30 ธ.ค. 2564
ยาวิเศษ3เท่า 
(ค่าประสบการณ์เพิ่มขึ้น3เท่า 2ชั่วโมง)
กิจกรรม จับรางวัลออนไลน์ 16 ธ.ค. - 30 ธ.ค. 2564
ยาวิเศษ5เท่า

(ค่าประสบการณ์เพิ่มขึ้น5เท่า 2ชั่วโมง)
กิจกรรม จับรางวัลออนไลน์ 16 ธ.ค. - 30 ธ.ค. 2564 ข้าวชาร์ลอต 
(เมื่อกินเข้าไปแล้วจะแปลงร่างเป็นชาร์ลอต 2 ชั่วโมง)
กิจกรรม จับรางวัลออนไลน์ 16 ธ.ค. - 30 ธ.ค. 2564
ข้าวปั้นนางฟ้า

(กินแล้วจะแปลงร่างเป็นแองเจลา 2 ชั่วโมง)
กิจกรรม จับรางวัลออนไลน์ 16 ธ.ค. - 30 ธ.ค. 2564
ยาวิเศษ5เท่า

(ซึมซับประสบการณ์เพิ่มขึ้นอีก5เท่า 2 ชั่วโมง)
กิจกรรม จับรางวัลออนไลน์ 16 ธ.ค. - 30 ธ.ค. 2564
บัตรลองเกาะฝึก
(เมื่อกดแล้วจะสามารถฝึกวิชาได้ที่เกาะฝึกอย่างอิสระ)
กิจกรรม จับรางวัลออนไลน์ 16 ธ.ค. - 30 ธ.ค. 2564
คัมภีร์ลืมตัว

(รีสเตตัสของสหายเลเวล20ขึ้นไป กลับมา1พอยต์)
กิจกรรม จับรางวัลออนไลน์ 16 ธ.ค. - 30 ธ.ค. 2564
คัมภีร์ลืมตน
(รีสเตตัสของผู้เล่นกลับมา 1 พอนต์)
กิจกรรม จับรางวัลออนไลน์ 16 ธ.ค. - 30 ธ.ค. 2564
ยาอวยพรศักยภาพ 

(ยาศักยภาพ10ขึ้นไปจึงจะใช้ได้ หากล้มเหลวจะไม่หักค่าศักยภาพออก)
กิจกรรม จับรางวัลออนไลน์ 16 ธ.ค. - 30 ธ.ค. 2564
ผลึกขะมุกขมัวเงา

(เมื่อสวมใส่กับเครื่องแต่งกายมีโอกาสอัปสเตตัส6พอยต์)
 

 

กิจกรรม จับรางวัลออนไลน์ 16 ธ.ค. - 30 ธ.ค. 2564

– ในช่วงเวลากิจกรรมจับรางวัลออนไลน์มีโอกาสได้รับกล่องฉลองฤดูหนาว –
– ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า –

กิจกรรม จับรางวัลออนไลน์ 16 ธ.ค. - 30 ธ.ค. 2564