กิจกรรม ล่ารางวัลพิเศษจาก PK

กิจกรรม ล่ารางวัลพิเศษจาก PK

ในช่วงระยะเวลากิจกรรมหากเหล่านักผจญภัยทำการ PK
กิจกรรม ล่ารางวัลพิเศษจาก PK
และเปิดกล่องของรางวัลจะมีโอกาสได้รับไอเทม
“หยดน้ำซัมเมอร์” และ  “พรลูกบอลน้ำ”
กิจกรรม ล่ารางวัลพิเศษจาก PK
กิจกรรม ล่ารางวัลพิเศษจาก PK

“พรลูกบอลน้ำ”

กิจกรรม ล่ารางวัลพิเศษจาก PK

 

น้ำผลไม้รวม 3 ชิ้น
กิจกรรม ล่ารางวัลพิเศษจาก PK
(HP+200 SP+150)

น้ำมะม่วง 3 ชิ้น
กิจกรรม ล่ารางวัลพิเศษจาก PK
(HP+200)


บัตรลองเกาะฝึก

กิจกรรม ล่ารางวัลพิเศษจาก PK
(บัตรสำหรับเข้าเกาะฝีกวิชาได้อย่างอิสระ 1 ชั่วโมง)

ยาวิเศษ2เท่า

กิจกรรม ล่ารางวัลพิเศษจาก PK

(ซึมซับประสบการณ์เพิ่มขึ้นอีก2เท่า)

ยาพิทักษ์
กิจกรรม ล่ารางวัลพิเศษจาก PK
(จะทำให้ไม่เสียค่าประสบการณ์ 3 ชั่วโมง)

ราเมนสันติสุข
กิจกรรม ล่ารางวัลพิเศษจาก PK
(หลังจากที่กินเข้าไปแล้วจะไม่พบกับศัตรู1นาที)

ยาวิเศษ4เท่า
กิจกรรม ล่ารางวัลพิเศษจาก PK
(ซึมซับประสบการณ์เพิ่มขึ้นอีก4เท่า)

ยาวิเศษ 5.5

กิจกรรม ล่ารางวัลพิเศษจาก PK

(ซึมซับประสบการณ์เพิ่มขึ้นอีก5.5เท่า)

ยาอวยพรศักยภาพ

กิจกรรม ล่ารางวัลพิเศษจาก PK (ศักยภาพ10ขึ้นไป จึงจะสามารถใช้ได้หากใช้แล้วล้มเหลว จะไม่มีการหักค่าศักยภาพออก)


ผลึกขะมุกขมัวเงา

กิจกรรม ล่ารางวัลพิเศษจาก PK
(มีโอกาสอัปสเตตัส6พอยต์ ล้มเหลวไม่หัก)

ถุงวิเศษ1%
กิจกรรม ล่ารางวัลพิเศษจาก PK
(ถุงช่วยเพิ่มประสบการณ์1%)
น้ำหอมลูก้า
กิจกรรม ล่ารางวัลพิเศษจาก PK
(น้ำหอมที่เพิ่มพลัง1พอยต์โดยการสุ่ม)

กิจกรรม ล่ารางวัลพิเศษจาก PK

วันที่ 8 เมษายน 2564 (หลังปิดปรังปรุง Server) – 22 เมษายน 2564 (เวลา8.30น.)

กิจกรรม ล่ารางวัลพิเศษจาก PK

– เมื่อผู้เล่นทำการ PK และเปิดกล่องของรางวัลจะมีโอกาสได้รับไอเทม หยดน้ำซัมเมอร์ –
– หยดน้ำซัมเมอร์ เป็นวัสดุใช้ผลิตฟอร์นิเจอร์คอเล็กชั่นซัมเมอร์ได้ดี-
– ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า –

ตัวอย่างไอเทมที่ใช้ หยดน้ำซัมเมอร์ ในการผลิต
กิจกรรม ล่ารางวัลพิเศษจาก PK

กิจกรรม ล่ารางวัลพิเศษจาก PK