กิจกรรมตะลุยดันเจี้ยนรับไอเทมเพิ่ม EXP

กิจกรรมตะลุยดันเจี้ยนรับไอเทมเพิ่ม EXP

ในช่วงระยะเวลากิจกรรมหากเหล่านักผจญภัย
ทำการเข้าดันเจี้ยนเลเวล 40 ขึ้นไป
เมื่อจบด่านมีโอกาสได้รับไอเทมพิเศษด้วย

กิจกรรมตะลุยดันเจี้ยนรับไอเทมเพิ่ม EXP

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 (หลังปิดปรังปรุง Server) – 30 กรกฎาคม 2563 (เวลา8:30น.)

กิจกรรมตะลุยดันเจี้ยนรับไอเทมเพิ่ม EXP

กิจกรรมตะลุยดันเจี้ยนรับไอเทมเพิ่ม EXP
ถุงวิเศษ1% x1

(ถุงช่วยเพิ่มค่าประสบการณ์ 1%)
กิจกรรมตะลุยดันเจี้ยนรับไอเทมเพิ่ม EXP
แคปซูล EXP 5000 x1
(เมื่อใช้งานจะได้รับค่าประสบการณ์ 5000)
*สามารถใช้ได้เมื่อมีเลเวลต่ำกว่า 99*

.

กิจกรรมตะลุยดันเจี้ยนรับไอเทมเพิ่ม EXP

-ตัวละครจะต้องมีส่วนร่วมในการต่อสู้ในการผ่านดันเจี้ยนจึงจะได้รับรางวัล หากอยู่เฉยๆจะไม่ได้-
– เมื่อผู้เล่นทำการเข้าดันเจี้ยนเลเวล 40 ขึ้นไปในช่วงระยะเวลากิจกรรมจะมีโอกาสได้รับของรางวัล –
– กรุณาเว้นช่องว่างในกระเป๋าเอาไว้อย่างน้อย 2 ช่องก่อนเข้าร่วมกิจกรรม –
– ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า –

กิจกรรมตะลุยดันเจี้ยนรับไอเทมเพิ่ม EXP