Patch Update 27 ส.ค. 63  สงครามสามัคคี,กิจกรรมน้ำผลไม้ Return

Patch Update 27 ส.ค. 63  สงครามสามัคคี,กิจกรรมน้ำผลไม้ Return

Patch Update 27 ส.ค. 63

รายละเอียดการอัปเดต

– เปิดตัวกิจกรรมหลักใหม่  –
สงครามสามัคคี
Patch Update 27 ส.ค. 63  สงครามสามัคคี,กิจกรรมน้ำผลไม้ Return สงครามสามัคคีแมกเกลเลน
ช่วงกิจกรรมพิเศษจำนวนเข้าร่วมฟรีรายวัน +1

Patch Update 27 ส.ค. 63  สงครามสามัคคี,กิจกรรมน้ำผลไม้ Return สามัคคีเจิ้งเหอ
(กิจกรรมพิเศษเปิดให้เข้าเล่นถึงวันที่ 9 กันยายน2563)
Patch Update 27 ส.ค. 63  สงครามสามัคคี,กิจกรรมน้ำผลไม้ Return – เพิ่มสินค้าใหม่ในไอเทมมอลล์ –

ตำแหน่งจำหน่าย ไอเทม ระยะเวลาจำหน่าย
Equipment ถุงโชคสิ่งมีชีวิตโบราณ จำหน่ายถึงวันที่
10 ก.ย. 63
(ก่อนปิดปรับปรุง)
ห่อเซอร์ไพร์ศักยภาพแฝง
ถุงโชคเพรช
ถุงโชคหลอมทองไม้
ถุงสหายแกร่ง
ถุงโชคตีหลอม
(จำกัดการซื้อ 50ชิ้น ต่อ 1 ตัวละคร)

 

– กิจกรรม น้ำผลไม้ Return –

Patch Update 27 ส.ค. 63  สงครามสามัคคี,กิจกรรมน้ำผลไม้ Return

Patch Update 27 ส.ค. 63  สงครามสามัคคี,กิจกรรมน้ำผลไม้ Return