Patch Update 3 ธ.ค. 63 ไอเทมมอลล์อัพเดท

Patch Update 3 ธ.ค. 63 ไอเทมมอลล์อัพเดท

Patch Update 3 ธ.ค. 63

รายละเอียดการอัปเดต

Patch Update 3 ธ.ค. 63 ไอเทมมอลล์อัพเดท
ถุงโชคเสริมแกร่ง
Patch Update 3 ธ.ค. 63 ไอเทมมอลล์อัพเดท
ถุงโชคแต่งตัวเทศกาล
Patch Update 3 ธ.ค. 63 ไอเทมมอลล์อัพเดท ถุงโชคเทพแองเจลา

Patch Update 3 ธ.ค. 63 ไอเทมมอลล์อัพเดท
ถุงโชคเฟอนิเจอร์เงิน
Patch Update 3 ธ.ค. 63 ไอเทมมอลล์อัพเดท

การ์ดแลกเทพ

Patch Update 3 ธ.ค. 63 ไอเทมมอลล์อัพเดท

Patch Update 3 ธ.ค. 63 ไอเทมมอลล์อัพเดท

 

กิจกรรม สงครามชิงสมบัติ
Patch Update 3 ธ.ค. 63 ไอเทมมอลล์อัพเดท (รางวัลผ่านด่านชิงสมบัตเพิ่มขึ้นเท่าตัว) รับรางวัลx2

 

 

กิจกรรม น้ำผลไม้ Return
Patch Update 3 ธ.ค. 63 ไอเทมมอลล์อัพเดท

 

Patch Update 3 ธ.ค. 63 ไอเทมมอลล์อัพเดท