Patch update 9 กันยายน 2564

Patch update 9 กันยายน 2564

Patch Update 9 ก.ย. 64

รายละเอียดการอัปเดต

Patch update 9 กันยายน 2564
Patch update 9 กันยายน 2564

Patch update 9 กันยายน 2564

Patch update 9 กันยายน 2564

Patch update 9 กันยายน 2564

Patch update 9 กันยายน 2564

Patch update 9 กันยายน 2564

กิจกรรม PK สุดมันส์ รับถุงโชคกระต่ายจันทรา
Patch update 9 กันยายน 2564
กิจกรรม Fisherman’s Friend เพื่อนรักนักตกปลา
Patch update 9 กันยายน 2564

Patch update 9 กันยายน 2564