กิจกรรม จับรางวัลออนไลน์ 21 ต.ค. - 4 พ.ย. 2564
กิจกรรม จับรางวัลออนไลน์ 21 ต.ค. - 4 พ.ย. 2564

ในช่วงเวลากิจกรรมมีโอกาสที่จะได้รับการจับรางวัลออนไลน์ “กล่องลูกอมปีศาจ”

“กล่องลูกอมปีศาจ”
กิจกรรม จับรางวัลออนไลน์ 21 ต.ค. - 4 พ.ย. 2564

กิจกรรม จับรางวัลออนไลน์ 21 ต.ค. - 4 พ.ย. 2564

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 (หลังปิดปรังปรุง Server) – 4 พฤศจิกายน 2564 (23.59 น.)

เมื่อเปิดถุงโชคช่วงเวลาอวยพรจะได้รับ
กิจกรรม จับรางวัลออนไลน์ 21 ต.ค. - 4 พ.ย. 2564
ช็อคโกแลตx3

(HP+100)
กิจกรรม จับรางวัลออนไลน์ 21 ต.ค. - 4 พ.ย. 2564
หมากฝรั่งองุ่นx3
(SP+100)
กิจกรรม จับรางวัลออนไลน์ 21 ต.ค. - 4 พ.ย. 2564
ลูกอมฮาโลวีน
(HP+900 SP+500)
กิจกรรม จับรางวัลออนไลน์ 21 ต.ค. - 4 พ.ย. 2564
ดาร์กช็อคโก

(ค่ามิตรภาพ+1)
กิจกรรม จับรางวัลออนไลน์ 21 ต.ค. - 4 พ.ย. 2564
ผลึกขะมุกขมัว

(ใช้กับยุทธภัณฑ์เพิ่มสเตตัสทั้งหมด6แต้มหากล้มเหลวค่ายุทธภัณฑ์จะลดลง)
กิจกรรม จับรางวัลออนไลน์ 21 ต.ค. - 4 พ.ย. 2564
อมยิ้มเด็กดี

(ทำให้พลังทำลายล้างของศัตรูลดลงเหลือเพียง1ใน5ยก)
กิจกรรม จับรางวัลออนไลน์ 21 ต.ค. - 4 พ.ย. 2564
ยาวิเศษ5เท่า

(ซึมซับประสบการณ์เพิ่มขึ้นอีก5เท่า 2 ชั่วโมง)
กิจกรรม จับรางวัลออนไลน์ 21 ต.ค. - 4 พ.ย. 2564
บัตรลองเกาะฝึก x5
(เมื่อกดแล้วจะสามารถฝึกวิชาได้ที่เกาะฝึกอย่างอิสระ)
กิจกรรม จับรางวัลออนไลน์ 21 ต.ค. - 4 พ.ย. 2564
เคล็ดปีศาจ
(เพิ่มระดับสิ่งของมีโอกาสตีสำเร็จ 50 %)
กิจกรรม จับรางวัลออนไลน์ 21 ต.ค. - 4 พ.ย. 2564
ผลึกขะมุกขมัวเงา

(เมื่อสวมใส่กับเครื่องแต่งกายมีโอกาสอัปสเตตัส6พอยต์)
กิจกรรม จับรางวัลออนไลน์ 21 ต.ค. - 4 พ.ย. 2564
ถุงวิเศษ1%

(ค่าEXP+1%)
 

 

กิจกรรม จับรางวัลออนไลน์ 21 ต.ค. - 4 พ.ย. 2564

– ในช่วงเวลากิจกรรมจับรางวัลออนไลน์มีโอกาสได้รับกล่องลูกอมปีศาจ –
– ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า –

กิจกรรม จับรางวัลออนไลน์ 21 ต.ค. - 4 พ.ย. 2564