Patch Update 24 ธ.ค. 63 ไอเทมมอลล์อัพเดท

Patch Update 24 ธ.ค. 63 ไอเทมมอลล์อัพเดท

Patch Update 24 ธ.ค. 63

รายละเอียดการอัปเดต

 

– เพิ่มสินค้าใหม่ในไอเทมมอลล์ –

Patch Update 24 ธ.ค. 63 ไอเทมมอลล์อัพเดท

Patch Update 24 ธ.ค. 63 ไอเทมมอลล์อัพเดท

Patch Update 24 ธ.ค. 63 ไอเทมมอลล์อัพเดท

Patch Update 24 ธ.ค. 63 ไอเทมมอลล์อัพเดท

Patch Update 24 ธ.ค. 63 ไอเทมมอลล์อัพเดท Patch Update 24 ธ.ค. 63 ไอเทมมอลล์อัพเดท

 

 

กิจกรรมแจกฉลองปีใหม่ Candy cane
Patch Update 24 ธ.ค. 63 ไอเทมมอลล์อัพเดท

กิจกรรม PK สุดมัน รับถุงโชคปาร์ตี้ปีใหม่

Patch Update 24 ธ.ค. 63 ไอเทมมอลล์อัพเดท

กิจกรรมล่ารางวัลจากดันเจี้ยน
Patch Update 24 ธ.ค. 63 ไอเทมมอลล์อัพเดท

Special Drop “ของขวัญปีใหม่”

Patch Update 24 ธ.ค. 63 ไอเทมมอลล์อัพเดท

 

Patch Update 24 ธ.ค. 63 ไอเทมมอลล์อัพเดท