Patch update 3 มิถุนายน 2564

Patch update 3 มิถุนายน 2564

Patch Update 3 มิ.ย. 64

รายละเอียดการอัปเดต

Item Mall Update

Patch update 3 มิถุนายน 2564 Patch update 3 มิถุนายน 2564

 

Patch update 3 มิถุนายน 2564

Patch update 3 มิถุนายน 2564

Patch update 3 มิถุนายน 2564

Patch update 3 มิถุนายน 2564

 

กิจกรรมตีดรอปไอเทม “ถุงหอมอ้ายเฉ่า”

Patch update 3 มิถุนายน 2564

 

กิจกรรมล่ารางวัลพิเศษจาก Dungeon
Patch update 3 มิถุนายน 2564

 

Patch update 3 มิถุนายน 2564