Patch Update 5 พ.ย. 63 ไอเทมมอลล์อัพเดท

Patch Update 5 พ.ย. 63 ไอเทมมอลล์อัพเดท

Patch Update 5 พ.ย. 63

รายละเอียดการอัปเดต

Patch Update 5 พ.ย. 63 ไอเทมมอลล์อัพเดท

Patch Update 5 พ.ย. 63 ไอเทมมอลล์อัพเดท

เกาะนักสู้ (DEF:+50)
ปลอกมือสงคราม(ATK:+47 MATK:+47)
รองเท้ารบคลั่งสู้(SPD:+47)
ครอบผมแกลดิเอเตอร์(ATK:+40 MATK:+40)
Patch Update 5 พ.ย. 63 ไอเทมมอลล์อัพเดท
Patch Update 5 พ.ย. 63 ไอเทมมอลล์อัพเดท
Patch Update 5 พ.ย. 63 ไอเทมมอลล์อัพเดท

สงครามสามัคคีแมกเกลเลน
ช่วงกิจกรรมพิเศษจำนวนเข้าร่วมฟรีรายวัน +1
Patch Update 5 พ.ย. 63 ไอเทมมอลล์อัพเดท

กิจกรรม Fisherman’s Friend เพื่อนรักนักตกปลา

 Patch Update 5 พ.ย. 63 ไอเทมมอลล์อัพเดท

กิจกรรมล่ารางวัลพิเศษจาก PK

 

Patch Update 5 พ.ย. 63 ไอเทมมอลล์อัพเดท

Patch Update 5 พ.ย. 63 ไอเทมมอลล์อัพเดท