Patch update 26 สิงหาคม 2564

Patch update 26 สิงหาคม 2564

Patch Update 26 ส.ค. 64

รายละเอียดการอัปเดต

(รางวัลผ่านด่านชิงสมบัตเพิ่มขึ้นเท่าตัว) รับรางวัลx2

สงครามสามัคคี จำนวนครั้งฟรี+1 จำกัดเวลาเปิดสงครามสามัคคี (สงครามเจิ้งเหอ)
Patch update 26 สิงหาคม 2564
Item Mall Update

Patch update 26 สิงหาคม 2564 Patch update 26 สิงหาคม 2564
Patch update 26 สิงหาคม 2564
Patch update 26 สิงหาคม 2564
Patch update 26 สิงหาคม 2564
Patch update 26 สิงหาคม 2564

Patch update 26 สิงหาคม 2564