[GACHA] สุ่มสนุกลุ้นรับ การ์ดแลกเคียวยมฑูตมรณะ,การ์ดแลกง่าม,การ์ดแลกชุดไฮเทค,การ์ดแลกชุดจิ้งเย่ว

GACHA เพียง 50 บาท สุ่มลุ้น
การ์ดแลกเคียวยมฑูตมรณะ,การ์ดแลกง่าม,การ์ดแลกชุดไฮเทค,การ์ดแลกชุดจิ้งเย่ว
และไอเทมอื่นๆ อีกมากมาย งานนี้ยิ่งสุ่มมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

หากทำการซื้อสิ้นค้าจาก “GACHA!” จะไม่สามารถเข้าร่วม Promotion อื่นๆ ภายในเกมได้

สามารถเข้าสู่ระบบ Gacha ได้ที่ปุ่มทางด้านล่าง

[GACHA] สุ่มสนุกลุ้นรับ การ์ดแลกเคียวยมฑูตมรณะ,การ์ดแลกง่าม,การ์ดแลกชุดไฮเทค,การ์ดแลกชุดจิ้งเย่ว

** Item Code มีจำนวนจำกัด หมดแล้วหมดเลย **

[GACHA] สุ่มสนุกลุ้นรับ การ์ดแลกเคียวยมฑูตมรณะ,การ์ดแลกง่าม,การ์ดแลกชุดไฮเทค,การ์ดแลกชุดจิ้งเย่ว

วันที่ 14 กันยายน 2564 (เวลา 12:00) –  19 กันยายน 2564 (เวลา 23:59)

[GACHA] สุ่มสนุกลุ้นรับ การ์ดแลกเคียวยมฑูตมรณะ,การ์ดแลกง่าม,การ์ดแลกชุดไฮเทค,การ์ดแลกชุดจิ้งเย่ว

วันที่ 14 กันยายน 2564 (เวลา 12:00) – 19 กันยายน 2564 (เวลา 23:59)

[GACHA] สุ่มสนุกลุ้นรับ การ์ดแลกเคียวยมฑูตมรณะ,การ์ดแลกง่าม,การ์ดแลกชุดไฮเทค,การ์ดแลกชุดจิ้งเย่ว

วันที่ 14 กันยายน  2564 (เวลา 12:00) –  31 ตุลาคม 2564 (เวลา 23.59)

[GACHA] สุ่มสนุกลุ้นรับ การ์ดแลกเคียวยมฑูตมรณะ,การ์ดแลกง่าม,การ์ดแลกชุดไฮเทค,การ์ดแลกชุดจิ้งเย่ว

 

ของรางวัล
[GACHA] สุ่มสนุกลุ้นรับ การ์ดแลกเคียวยมฑูตมรณะ,การ์ดแลกง่าม,การ์ดแลกชุดไฮเทค,การ์ดแลกชุดจิ้งเย่ว
คัมภีร์ลืมตน x 10

(ทำให้สเตตัสพอยต์ของผู้เล่นกลับคืนมา 1 พอยต์)

[GACHA] สุ่มสนุกลุ้นรับ การ์ดแลกเคียวยมฑูตมรณะ,การ์ดแลกง่าม,การ์ดแลกชุดไฮเทค,การ์ดแลกชุดจิ้งเย่ว
คัมภีร์ลืมตัว x 10

(ทำให้พอยต์ของสหายเลเวล20ขึ้นไป กลับคืนมา1พอยต์)

[GACHA] สุ่มสนุกลุ้นรับ การ์ดแลกเคียวยมฑูตมรณะ,การ์ดแลกง่าม,การ์ดแลกชุดไฮเทค,การ์ดแลกชุดจิ้งเย่ว
การ์ดแลกเสริมแกร่ง x 3
(ใช้แล้วสามารถเลือกไอเทมสหายเสรืมแกร่ง)
[GACHA] สุ่มสนุกลุ้นรับ การ์ดแลกเคียวยมฑูตมรณะ,การ์ดแลกง่าม,การ์ดแลกชุดไฮเทค,การ์ดแลกชุดจิ้งเย่ว
ผลึกขมุกขมัวแท้ x 5

(สวมกับเครื่องแต่งกายมีโอกาสอัปสเตตัส6พอนต์100%)
[GACHA] สุ่มสนุกลุ้นรับ การ์ดแลกเคียวยมฑูตมรณะ,การ์ดแลกง่าม,การ์ดแลกชุดไฮเทค,การ์ดแลกชุดจิ้งเย่ว
หนังสือหลอม4 x 1
(สารานุกรมขั้นสูงเมื่อใส่ในเตาหลอมจะสามารถยกระดับสิ่งของที่หลอมออกมา เมื่อหลอมแล้วก็จะหายไป)

[GACHA] สุ่มสนุกลุ้นรับ การ์ดแลกเคียวยมฑูตมรณะ,การ์ดแลกง่าม,การ์ดแลกชุดไฮเทค,การ์ดแลกชุดจิ้งเย่ว
การ์ดแลกเคล็ดสร้าง x 1
(ใช้แล้วสามารถเลือกแลกอุปกรณ์เคล็ดปีศาจหรือเคล็ดสวรรค์เป็นต้น)
[GACHA] สุ่มสนุกลุ้นรับ การ์ดแลกเคียวยมฑูตมรณะ,การ์ดแลกง่าม,การ์ดแลกชุดไฮเทค,การ์ดแลกชุดจิ้งเย่ว
การ์ดแลกเคียวยมฑูต x1
(ใช้แล้วสามารถเลือกเคียวยมฑูตหรือเคียวมรณะหรืออุปกรณ์คุณภาพดีอย่างอื่น)
[GACHA] สุ่มสนุกลุ้นรับ การ์ดแลกเคียวยมฑูตมรณะ,การ์ดแลกง่าม,การ์ดแลกชุดไฮเทค,การ์ดแลกชุดจิ้งเย่ว
การ์ดแลกง่าม x1
(ใช้แล้วสามารถเลือกแลกอาวุธง่ามเย่อหง)

[GACHA] สุ่มสนุกลุ้นรับ การ์ดแลกเคียวยมฑูตมรณะ,การ์ดแลกง่าม,การ์ดแลกชุดไฮเทค,การ์ดแลกชุดจิ้งเย่ว
การ์ดแลกชุดไฮเทค x 1
(เมื่อใช้แล้วจะสามารถเลือกชุดเทคโนโลยีไฟฟ้าม่วง,แว่นฉายภาพพลังรบ,แว่นฉายภาพพลังเวทย์ หรือไอเทมคุณภาพสูงอื่นๆ)
 

[GACHA] สุ่มสนุกลุ้นรับ การ์ดแลกเคียวยมฑูตมรณะ,การ์ดแลกง่าม,การ์ดแลกชุดไฮเทค,การ์ดแลกชุดจิ้งเย่ว
การ์ดแลกชุดจิ้งเย่ว x 1
(เมื่อใช้จะสามารถเลือกชุดราตรีแดงหรือชุดจิ้งเย่ว)

 

 

ตัวอย่างเมื่อเปิดใช้งานการ์ดแลกเคล็ดสร้างจะสามารถเลือกรับไอเทมได้ดังนี้

[GACHA] สุ่มสนุกลุ้นรับ การ์ดแลกเคียวยมฑูตมรณะ,การ์ดแลกง่าม,การ์ดแลกชุดไฮเทค,การ์ดแลกชุดจิ้งเย่ว
ตัวอย่างเมื่อเปิดใช้งานการ์ดแลกเคียวยมฑูตมรณะจะสามารถเลือกรับไอเทมได้ดังนี้

[GACHA] สุ่มสนุกลุ้นรับ การ์ดแลกเคียวยมฑูตมรณะ,การ์ดแลกง่าม,การ์ดแลกชุดไฮเทค,การ์ดแลกชุดจิ้งเย่ว
เคียวยมฑูต : ATK+70 SPD+40 โอกาสติด Crit32% ดาเมจที่สร้างจากCritเพิ่มขึ้นอย่างมาก
เคียวมรณะ : MATK+70 SPD+40 โอกาสติด Crit32% ดาเมจที่สร้างจากCritเพิ่มขึ้นอย่างมาก

ภาพตัวอย่างเมื่อตัวละครสวมใส่ เคียวยมฑูต , เคียวมรณะ
[GACHA] สุ่มสนุกลุ้นรับ การ์ดแลกเคียวยมฑูตมรณะ,การ์ดแลกง่าม,การ์ดแลกชุดไฮเทค,การ์ดแลกชุดจิ้งเย่ว

ตัวอย่างเมื่อเปิดใช้งานการ์ดแลกง่ามจะสามารถเลือกรับไอเทมได้ดังนี้
[GACHA] สุ่มสนุกลุ้นรับ การ์ดแลกเคียวยมฑูตมรณะ,การ์ดแลกง่าม,การ์ดแลกชุดไฮเทค,การ์ดแลกชุดจิ้งเย่ว ง่ามเย่อหง :
ATK+60 MAXHP+350 โอกาสติด Crit32% ดาเมจที่สร้างจากCritเพิ่มขึ้นอย่างมาก
ง่ามเซิ้งหลิน : MATK+60 MAXHP+350 โอกาสติด Crit32% ดาเมจที่สร้างจากCritเพิ่มขึ้นอย่างมาก

ตัวอย่างเมื่อเปิดใช้งานการ์ดแลกชุดไฮเทคจะสามารถเลือกรับไอเทมได้ดังนี้
[GACHA] สุ่มสนุกลุ้นรับ การ์ดแลกเคียวยมฑูตมรณะ,การ์ดแลกง่าม,การ์ดแลกชุดไฮเทค,การ์ดแลกชุดจิ้งเย่ว

ชุดไฮเทค : MAXHP+400 SPD+50 เมื่อใช้อาวุธกระบี่,ดาบ,ปืนไฟ ดาเมจโจมตี+3%
แว่นฉายภาพพลังรบ : ATK+25 MAXHP+200 ทุกครั้งที่หลอม+1 MAXHPเพิ่มอีก+2 เพิ่มได้มากสุด200
แว่นฉายภาพพลังเวทย์ : MATK+25 MAXHP+200 ทุกครั้งที่หลอม+1 MAXHPเพิ่มอีก+2 เพิ่มได้มากสุด200

ภาพตัวอย่างเมื่อตัวละครสวมใส่ ชุดไฮเทค,แว่นฉายภาพพลังรบ,แว่นฉายภาพพลังเวทย์,ง่ามเย่อหง,ง่ามเซิ้งหลิน
[GACHA] สุ่มสนุกลุ้นรับ การ์ดแลกเคียวยมฑูตมรณะ,การ์ดแลกง่าม,การ์ดแลกชุดไฮเทค,การ์ดแลกชุดจิ้งเย่ว

 

เมื่อเปิดใช้ การ์ดแลกชุดจิ้งเย่ว จะสามารถเลือกไอเทมได้ดังนี้
[GACHA] สุ่มสนุกลุ้นรับ การ์ดแลกเคียวยมฑูตมรณะ,การ์ดแลกง่าม,การ์ดแลกชุดไฮเทค,การ์ดแลกชุดจิ้งเย่ว

ชุดราตรีแดง : ATK+10 MAXHP+530 ต้านผนึก 5%
ชุดจิ้งเย่ว : MATK+10 MAXHP+530 ต้านผนึก 5%
กำไลหิ่งห้อย : MAXHP+350 เมื่อใช้อาวุธประเภทธนูดาเมจโจมตี+1%

ตัวอย่างเมื่อตัวละครสวมใส่ ชุดราตรี,กำไลหิ่งห้อย
[GACHA] สุ่มสนุกลุ้นรับ การ์ดแลกเคียวยมฑูตมรณะ,การ์ดแลกง่าม,การ์ดแลกชุดไฮเทค,การ์ดแลกชุดจิ้งเย่ว
ตัวอย่างเมื่อตัวละครสวมใส่ จิ้งเย่ว,กำไลหิ่งห้อย

[GACHA] สุ่มสนุกลุ้นรับ การ์ดแลกเคียวยมฑูตมรณะ,การ์ดแลกง่าม,การ์ดแลกชุดไฮเทค,การ์ดแลกชุดจิ้งเย่ว

[GACHA] สุ่มสนุกลุ้นรับ การ์ดแลกเคียวยมฑูตมรณะ,การ์ดแลกง่าม,การ์ดแลกชุดไฮเทค,การ์ดแลกชุดจิ้งเย่ว

– ดูวิธีซื้อ Coin เพื่อสุ่มไอเทมในระบบ GACHA! คลิกที่นี่ !!
– Coin GACHA ไม่สามารถแลกเปลี่ยนกลับเป็น TH Point ได้ –
– หากเข้าระบบ PlayMall เป็นครั้งแรก ต้องเลือกเป็นสกุลเงินไทย THB เท่านั้น –
– หากทำการซื้อสิ้นค้าจาก “GACHA!” จะไม่สามารถเข้าร่วม Promotion อื่นๆ ภายในเกมได้ –
– Item Code ที่ได้รับนั้นจะเป็นการสุ่มจากระบบทั้งหมด –
– ทุกการสุ่มครั้งที่ 50 หารลงตัวจะได้รับไอเทมการันตี –

– Item Code มีจำนวนจำกัด หมดแล้วหมดเลย –
– Item Code สามารถนำไปเติมใน ID ใดก็ได้ –
– Item Code ใช้งานได้กับไอดีเกม Wonderland Online Mobile เท่านั้น –
– แต่ละ ID สามารถใช้งาน Item Code ได้ไม่จำกัดจำนวน –
– Item Code ที่มีการเติมใช้งานไปแล้วจะไม่สามารถนำกลับมาเติมซ้ำได้ –
– หากพบปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน Item Code จากระบบ GACHA! >>รบกวนแจ้งปัญหาที่นี่<< 
– ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียดกิจกรรม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า –

[GACHA] สุ่มสนุกลุ้นรับ การ์ดแลกเคียวยมฑูตมรณะ,การ์ดแลกง่าม,การ์ดแลกชุดไฮเทค,การ์ดแลกชุดจิ้งเย่ว