ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์ (วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 08:30 – 12:00 น.)

ทีมงาน Wonderland Online Mobile ขอแจ้งให้เหล่านักผจญภัยทุกท่านทราบว่า
ทางทีมงานจะทำการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์
ใน วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 08:30 – 12:00 น.
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียดในการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์

– ปิดปรับปรุง Server ประจำสัปดาห์ –
– Patch Update กิจกรรมพรจากฟ้ากล่องของขวัญยินดี –
– แจกของชดเชยกิจกรรม EXPx2 (กรุณาเว้นที่ว่าง 4 ช่อง)
– แจกของชดเชย”ถุงนำโชคยาวิเศษประสบการณ์” (เฉพาะผู้เล่นที่เกิดปัญหากรุณาเว้นที่ว่าง 1 ช่อง)
– แจกของกิจกรรมดรอปแตงโม (กรุณาเว้นที่ว่าง 7 ช่อง)
– Update Item ในระบบมอลล์ –

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์ (วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 08:30 – 12:00 น.)