วิธีจ้างทหารรับจ้าง

เงื่อนไข
1.ไม่จำกัดระดับเลเวลตัวละครของผู้จ้าง
2.จำกัดเวลาการใช้งานทหารรับจ้าง 3ชั่วโมง(เมื่อครบเวลาจะออกจากกลุ่มเราทันที)
3.สามารถจ้างได้สูงสุด1คนเท่านั้น
4.หากมีทหารรับจ้างอยู่ในกลุ่มสามารถขับไล่เพื่อจ้างคนใหม่ได้
5.ไม่สามารถใช้ทหารรับจ้างเข้าร่วมต่อสู้ในกิจกรรมPKจัดอันดับได้
6.ทหารรับจ้างมีด้วยกัน3คน แต่ละคนมีให้เลือกจ้างที่ระดับเลเวล 80 และ 100
7.การจ้างแต่ละครั้งจะต้องจ่ายค่าจ้างเป็นเพชรเขียว จ้างเลเวล80 (20เพชรเขียว) จ้างเลเวล100(40เพชรเขียว)

วิธีจ้าง
1.เดินทางไปที่หมู่บ้านเวลลิง
2.ไปยังที่ประชุมของหมู่บ้านแล้วขึ้นไปชั้นที่3
3.คุยกับnpcที่ต้องการจ้างได้แก่ คาร์ล,มิแรนด้าและ ซิวเหลียน
4.เลือกระดับเลเวลที่ต้องการจ้าง
5.เมื่อทำการจ้างแล้วจะมีระยะเวลาการใช้งาน 3 ชั่วโมง

วิธีจ้างทหารรับจ้าง วิธีจ้างทหารรับจ้าง วิธีจ้างทหารรับจ้าง วิธีจ้างทหารรับจ้าง วิธีจ้างทหารรับจ้าง วิธีจ้างทหารรับจ้าง