วิธีทำเควสแปลนบอลลูน

1.ไปที่หมู่บ้านคริสเตียน
2.คุยกับ“หนุ่มน้อย”จะบอกถึงทางลับแถวใต้ต้นไม้
3.จากนั้นให้เดินไปแถวต้นไม้(ต้นใหญ่ๆที่อยู่ใกล้ๆ)จะมีทางลับปรากฎขึ้น
4.ให้เดินลงไปในทางลับจะเป็นถ้ำใต้ดิน
5.เดินจึ้นสุดปลายถ้ำจะเจอ“วิณญาณมืด”ให้ทำการต้อสู้เพื่อเข้าไปยังชั้นที่2
6.เมื่อเอาชนะ“วิณญาณมืด”ได้แล้วจะไปโผล่ชั้นถัดไปให้เดินไปตรงกลางถ้ำ
7.จะพบหีบสมบัติ ให้เราคลิกเปิดก็จะไดรับ“แปลนบอลลูน” เรียบร้อย

วิธีทำเควสแปลนบอลลูน วิธีทำเควสแปลนบอลลูน วิธีทำเควสแปลนบอลลูน วิธีทำเควสแปลนบอลลูน วิธีทำเควสแปลนบอลลูน วิธีทำเควสแปลนบอลลูน วิธีทำเควสแปลนบอลลูน วิธีทำเควสแปลนบอลลูน วิธีทำเควสแปลนบอลลูน