วิธีสร้างเรือไม้

1.สิ่งแรกที่เราต้องมีคือแปลนสำหรับการสร้างเรือไม้
2.แปลนของเรือไม้หาได้จากหีบในบ้านของ“ไออู้” ที่หมู่บ้านเวลลิง
3.เมื่อมีแปลนการสร้างเรือไม้แล้วให้เข้าเต้นท์
4.ทำการสร้างไอเทม“มีดหิน”ที่โต๊ะทำงานแล้วทำการลากไอเทมมีดหินลงในโต๊ะทำงาน
5.กดใช้งานโต๊ะทำงานอีกครั้งแล้วเลื่อนลงมาด้านล่างแล้วกดที่หัวข้อ“เรือไม้”
6.ตรวจสอบวัตถุดิบที่ต้องใช้แล้วกดผลิตได้เลย
หมายเหตุ
-เราจะต้องมีไอเทมแปลนสร้างเรือไม้ไว้ที่ตัวด้วยตอนสร้างเรือ
-เมื่อแปลนถูกใช้งานแล้วในการสร้างเรือครั้งต่อๆไปจะไม่ต้องใช้แปลนอีก
วิธีสร้างเรือไม้ วิธีสร้างเรือไม้ วิธีสร้างเรือไม้ วิธีสร้างเรือไม้ วิธีสร้างเรือไม้ วิธีสร้างเรือไม้ วิธีสร้างเรือไม้ วิธีสร้างเรือไม้ วิธีสร้างเรือไม้ วิธีสร้างเรือไม้ วิธีสร้างเรือไม้ วิธีสร้างเรือไม้ วิธีสร้างเรือไม้