วิธีแก้ไขปัญหาล็อคอินด้วย Apple ID ไม่ได้

เข้าไปที่ https://appleid.apple.com

 

วิธีแก้ไขปัญหาล็อคอินด้วย Apple ID ไม่ได้

ล็อคอินเสร็จแล้วไปที่ > Security >APPS & WEBSITES USING APPLE ID>Manage…

 

วิธีแก้ไขปัญหาล็อคอินด้วย Apple ID ไม่ได้

จากนั้นกดเข้าที่ Wonderland Online Mobile

 

วิธีแก้ไขปัญหาล็อคอินด้วย Apple ID ไม่ได้

กดที่หัวข้อ Stop Using Apple ID

 

วิธีแก้ไขปัญหาล็อคอินด้วย Apple ID ไม่ได้

กดที่ปุ่มสีแดง Stop Using Apple ID 

 

วิธีแก้ไขปัญหาล็อคอินด้วย Apple ID ไม่ได้

เสร็จแล้วจะสามารถเข้าเกมด้วย Apple ID ได้แล้ว