วิธีใช้งานไอเทมคัมภีร์ลืมตัว(รีสเตตัสคู่หู)

เงื่อนไข
1.คู่หูจะต้องมีระดับเลเวล20ขึ้นไป
2.ค่าสเตตัสตั้งต้นจะไม่สามารถกดลืมได้

วิธีการใช้งาน
1.กดที่ไอเทม”คัมภีร์ลืมตน”แล้วกดปุ่ม”ใช้”
2.จะมีหน้าต่างให้เลือกค่าสเตตัสที่ต้องการลืม ให้ทำการกดเลือก
3.เมื่อทำการกดลืมค่าสเตตัสที่ต้องการลืมแล้วจะมีหน้าต่างค่าสเตตัสขึ้นมาอีกครั้งเพื่อให้เราเลือกเพิ่ม
4.เมื่อทำการกดเพิ่มค่าสเตตัสที่ต้องการแล้ว จะมีหน้าต่างยืนยันการใช้งานไอเทมอีกครั้ง
5.เมื่อกดปุ่มยืนยันแล้วค่าสเตตัสของคู่หูจะเปลี่ยนตามที่เลือก

วิธีใช้งานไอเทมคัมภีร์ลืมตัว วิธีใช้งานไอเทมคัมภีร์ลืมตัว วิธีใช้งานไอเทมคัมภีร์ลืมตัว วิธีใช้งานไอเทมคัมภีร์ลืมตัว วิธีใช้งานไอเทมคัมภีร์ลืมตัว