เควส คันเบ็ดตกปลา
รับเควส: อิริคสัน (หมู่บ้านที่2ของเกาะเหนือ)
รางวัล: คันเบ็ดแบบง่าย 1 อัน
เควสคันเบ็ดตกปลา เควสคันเบ็ดตกปลา เควสคันเบ็ดตกปลา เควสคันเบ็ดตกปลา เควสคันเบ็ดตกปลา เควสคันเบ็ดตกปลา
เควสคันเบ็ดตกปลา