เควสเครื่องดูดฝุ่น
รับเควส: พ่อค้าของเก่า ในหมู่บ้านคริสเตียน
วิธีใช้งานเครื่องดูดฝุ่น
1.สวมใส่ไอเทมที่ช่อง Special
2.คลิกที่จุดเก็บวัตถุดิบตามแมพต่างๆ(ต้องหยุดการเปิดใช้รีโมทด้วย)
3.ทุก3นาทีจะได้รับไอเทมสุ่มจากประเภทที่ไปดูด
เควสเครื่องดูดฝุ่น

เควสเครื่องดูดฝุ่น เควสเครื่องดูดฝุ่น เควสเครื่องดูดฝุ่น เควสเครื่องดูดฝุ่น เควสเครื่องดูดฝุ่น เควสเครื่องดูดฝุ่น เควสเครื่องดูดฝุ่น