เควสเดินยาEXP + 15% กับ ข้าวปั้นโมโม

วิธีทำ
1.ไป คันไซ (Kan Sai)
2.ให้กดคุยกับลูกท้อ จะเจอกับ โมโมทาโร ทำการคุยไปเรื่อยๆ
โมโมทาโรจะให้ช่วยเหลือตามหาเจ้าสัตว์เลี้ยง
3.เดินหา สัตว์เลี้ยง 3 ตัวคือ 1.สุนัขพลังชีวิต 2.ไก่กังฟู 3.ลิงมีเชาวน์ (เว้นที่ว่างในทีมด้วยน้า)
4.หลังได้สัตว์เลี้ยงทั้ง 3 ตัวเเล้วให้กับไปคุยกับ โมโมทาโร
จะได้รับยาประสบการณ์15 ค่า EXP + 15% ข้าวปั้นโมโม

เควสเดินยาEXP + 15% กับ ข้าวปั้นโมโม
เควสเดินยาEXP + 15% กับ ข้าวปั้นโมโม
เควสเดินยาEXP + 15% กับ ข้าวปั้นโมโม
เควสเดินยาEXP + 15% กับ ข้าวปั้นโมโม
เควสเดินยาEXP + 15% กับ ข้าวปั้นโมโม
เควสเดินยาEXP + 15% กับ ข้าวปั้นโมโม
เควสเดินยาEXP + 15% กับ ข้าวปั้นโมโม
เควสเดินยาEXP + 15% กับ ข้าวปั้นโมโม
เควสเดินยาEXP + 15% กับ ข้าวปั้นโมโม
เควสเดินยาEXP + 15% กับ ข้าวปั้นโมโม เควสเดินยาEXP + 15% กับ ข้าวปั้นโมโม