เควสดาบคุซานากิ

วิธีทำ
1.ไปยัง ยามะไต
2.เดินเข้าไปคุยกับ จักรพรรดิ์ ไปเรื่อยๆ จักรพรรดิ์จะให้ไปกำจัด โอโรชิ
3.จักรพรรดิ์จะให้เหล้าใสมาเพื่อนำไปวางบนเเท่นบูชา โอโรชิ ก็จะปรากฏตัวออกมา
4.คุยกับแท่นบูชา โอโรชิ ก็จะออกมาให้ทำการจัดการ โอโรชิ
5.เมื่อจัดการ โอโรชิ เเล้วกลับมาคุยกับจักรพรรดิ์ จะได้รับ ดาบคุซานากิ MaxHp: +300

เควสดาบคุซานากิ
เควสดาบคุซานากิ
เควสดาบคุซานากิ
เควสดาบคุซานากิ
เควสดาบคุซานากิ
เควสดาบคุซานากิ
เควสดาบคุซานากิ
เควสดาบคุซานากิ
เควสดาบคุซานากิ เควสดาบคุซานากิ