วิธีการสร้างเครื่องผสมมือ
เครื่องผสมมือ เครื่องผสมมือ ใช้เวลาสร้าง10นาทีด้วย เครื่องผสมมือ เลื่อยไต้หวัน
วัตถุดิบ เครื่องผสมมือ ซีกไม้ลออันx2 เครื่องผสมมือ เฟืองไม้เล็กx 4

 

ขั้นตอนการสร้าง

เครื่องผสมมือ เครื่องผสมมือ
เครื่องผสมมือ
เครื่องผสมมือ เลื่อยไต้หวัน
เครื่องผสมมือ
เครื่องผสมมือ เลื่อยเส้นลวด
เครื่องผสมมือ
เครื่องผสมมือ แท่นตีเหล็ก
เครื่องผสมมือ
เครื่องผสมมือ เตาหลอมเหล็ก
เครื่องผสมมือ
เครื่องผสมมือ เตาอุณหภูมิต่ำ
เครื่องผสมมือ
เครื่องผสมมือ กะลามะพร้าว
เครื่องผสมมือ
เครื่องผสมมือ โต๊ะทำงาน