เควสรับปลอกสะท้อนแสง

วิธีทำเควส
1.ไปยังเมือง โตเกียว Kyoto
2.เดินไปคุยกับ ผู้เฒ่าชุนยื่อ เเล้วเดินไปที่ศาลากลางน้ำ
3.เดินไปขึ้นบรรไดชั้น 2 จะเจอกับ จี้หลาน เชินหลาน ตี้เหยียน และ หงเหยียน ให้จัดการ ทั้ง 4 คน
4.จัดการทั้งหมดเเล้วเดินไปบรรไดชั้น 3 จะเจอกับ แม่นางชุนยื่อ ทำการคุย
5.ให้จัดการกับสุนัข ทั้ง 3 ตัว
6.กับไปคุยกับ ผู้เฒ่าชุนยื่อ จะได้รับ ปลอกสะท้อนแสง MDEF : +50 MaxHp : +350

เควสรับปลอกสะท้อนแสง
เควสรับปลอกสะท้อนแสง
เควสรับปลอกสะท้อนแสง
เควสรับปลอกสะท้อนแสง
เควสรับปลอกสะท้อนแสง
เควสรับปลอกสะท้อนแสง