เควสปืนยาว ATK +25

วิธีทำ
1.ไปยังป่าดงดิบมายา
2.เดินมาคุยกับ นายพราน ไปเรื่อยๆ เท่านี้ก็จะได้รับ ปืนยาว ATK +25

เควสปืนยาว ATK +25
เควสปืนยาว ATK +25
เควสปืนยาว ATK +25
เควสปืนยาว ATK +25