ประกาศการชดเชยกิจกรรม Exp คูณสองและปัญหาถุงนำโชคยาวิเศษประสบการณ์ ประกาศจากทีมงาน Wonderland Online Mobile

เรื่องการชดเชยกิจกรรม Exp คูณสอง
ทางทีมงานได้ทำการแจ้งฟีดแบคของผู้เล่นให้ผู้พัฒนาเกมทราบและทางผู้พัฒนาพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ชดเชยดังนี้
[บัตรฝึกวิชา (x1)แบบ6.ชม], [ยาน้ำ5เท่า (x3)] และ [เทวรูปยิ้ม (x2)เพิ่มค่าประสบการณ์ต่อสู้] จะทำการส่งให้ในวันที่ 7 หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาเสร็จสิ้น
ขอให้ผู้เล่นทุกคนเว้นที่ว่างในตัวละครไว้ให้เพียงพอก่อนเซิร์ฟเวอร์ปิดปรับปรุง(7พ.ค.เวลา 8.30น.)ด้วยครับ
หากไม่ได้ทำการเว้นช่องว่างจะไม่ได้รับไอเทมและไม่สามารถดำเนินการแก้ไขใดๆ ได้ครับ

ประกาศระยะเวลาสิ้นสุดกิจกรรมExp คูณสอง
หลังจากที่ทีมงานได้ส่งเรื่องปัญหาต่างๆที่ผู้เล่นแจ้งเข้ามาเกี่ยวกับความเสถียร์ของเซิร์ฟเวอร์ เราได้ส่งเรื่องตรวจสอบ ผู้พัฒนาเกมได้ตรวจสอบและพบว่าระบบของกิจกรรม Exp คูณสองอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาที่เกิดขึ้น ทีมงานต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่ง
เนื่องจากกิจกรรมนี้ส่งผลต่อการทำงานของ Server ซึ่งทางผู้พัฒนาให้ดำเนินการยกเลิกโดยเร็วที่สุด
แต่เพื่อให้เพื่อนๆทุกท่านมีระยะเวลาในการรับทราบถึงวันเวลาที่เปลี่ยนแปลงก่อน เราจึงจะคูณ Exp ถึงวันที่ 9 พ.ค. เวลา 23.59 ถือว่าเป็นเวลาสิ้นสุดกิจกรรมนี้

โดยผู้พัฒนาเกมได้เตรียมกิจกรรมใหม่เอาไว้แล้ว ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 8 พ.ค. เวลา 00:01 น. ถึง 14 พ.ค. เวลา 23:59 น.
และจะแจ้งรายละเอียดของกิจกรรมนั้นให้ทราบในข่าวกิจกรรมต่อไปการชดเชยปัญหาเปิดถุงโชคยาวิเศษประสบการณ์แล้วไม่ได้รับไอเทม

สำหรับผู้ที่พบปัญหาเปิดใช้งาน“ถุงนำโชคยาวิเศษประสบการณ์”จากไอเทมโค้ดกิจกรรม Preregisterแล้วไม่ได้รับไอเทม
ทางทีมงานจะทำการส่งมอบไอเทม”ถุงนำโชคยาวิเศษประสบการณ์”ส่งให้ในวันที่ 7 หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาเสร็จสิ้น(เฉพาะผู้ที่พบปัญหาเท่านั้น)
ดังนั้นขอให้ท่านทำการเว้นช่องว่าง(อย่างน้อย2ช่อง)ที่ตัวละครก่อนเซิร์ฟเวอร์ปิดปรับปรุง(7พ.ค.เวลา 8.30น.)
หากไม่ได้ทำการเว้นช่องว่างจะไม่ได้รับของและไม่สามารถดำเนินการแก้ไขใดๆ ได้ครับ

ทางทีมงานต้องขออภัยสำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นอย่างยิ่ง