ต้อนรับ "OBT" 30 เมษายนนี้ ผจญภัยไปกับโลกของ "Wonderland Online Mobile"

ต้อนรับ "OBT" 30 เมษายนนี้ ผจญภัยไปกับโลกของ "Wonderland Online Mobile" Wonderland Online Mobile จะเปิดให้บริการ
อย่างเป็นทางการ (OBT) ในวันที่ 30 เมษายน 2563
นักผจญภัยทั้งหลายเตรียมตัวกันให้ดีและมาร่วมสนุกกัน
พร้อมกิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย
สามารถติดตามได้เร็วๆ นี้

ต้อนรับ "OBT" 30 เมษายนนี้ ผจญภัยไปกับโลกของ "Wonderland Online Mobile"

ต้อนรับ "OBT" 30 เมษายนนี้ ผจญภัยไปกับโลกของ "Wonderland Online Mobile"