Patch Update 4 มิ.ย. 63 ดันเจี้ยนใหม่ เพิ่มไอเทมมอลล์ และ เตรียมพบกับกิจกรรมพิเศษ

Patch Update 4 มิ.ย. 63 ดันเจี้ยนใหม่ เพิ่มไอเทมมอลล์ และ เตรียมพบกับกิจกรรมพิเศษ

Patch Update 4 มิ.ย. 63

รายละเอียดการอัปเดต

– Update ดันเจี้ยนใหม่ –
มนุษย์ดาวสีฟ้า LV90
Patch Update 4 มิ.ย. 63 ดันเจี้ยนใหม่ เพิ่มไอเทมมอลล์ และ เตรียมพบกับกิจกรรมพิเศษ

– Update Item ในมอลล์ –
รายการไอเทมดังกล่าวจะขายถึงวันที่่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 08:30 น. (ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)
Patch Update 4 มิ.ย. 63 ดันเจี้ยนใหม่ เพิ่มไอเทมมอลล์ และ เตรียมพบกับกิจกรรมพิเศษ

รายละเอียดไอเท็ม

Patch Update 4 มิ.ย. 63 ดันเจี้ยนใหม่ เพิ่มไอเทมมอลล์ และ เตรียมพบกับกิจกรรมพิเศษ

Patch Update 4 มิ.ย. 63 ดันเจี้ยนใหม่ เพิ่มไอเทมมอลล์ และ เตรียมพบกับกิจกรรมพิเศษ Patch Update 4 มิ.ย. 63 ดันเจี้ยนใหม่ เพิ่มไอเทมมอลล์ และ เตรียมพบกับกิจกรรมพิเศษ

เหรียญทองชัยชนะ : ใช้ในยามสู้รบ ทำให้ชนะได้ทันที (ไม่สามารถใช้กับการ PK ของผู้เล่นได้)

Patch Update 4 มิ.ย. 63 ดันเจี้ยนใหม่ เพิ่มไอเทมมอลล์ และ เตรียมพบกับกิจกรรมพิเศษ


– กิจกรรมพิเศษเมนูคอกเทลผลไม้ชื่นใจ –
Patch Update 4 มิ.ย. 63 ดันเจี้ยนใหม่ เพิ่มไอเทมมอลล์ และ เตรียมพบกับกิจกรรมพิเศษ

– กิจกรรมตะลุยดันเจี้ยนหาถุงนำโชคท้าดวล –
Patch Update 4 มิ.ย. 63 ดันเจี้ยนใหม่ เพิ่มไอเทมมอลล์ และ เตรียมพบกับกิจกรรมพิเศษ

Patch Update 4 มิ.ย. 63 ดันเจี้ยนใหม่ เพิ่มไอเทมมอลล์ และ เตรียมพบกับกิจกรรมพิเศษ