Patch Update 30 ก.ค. 63 ดันเจี้ยนใหม่ เพิ่มไอเทมมอลล์ และ เตรียมพบกับกิจกรรมพิเศษ

Patch Update 30 ก.ค. 63 ดันเจี้ยนใหม่ เพิ่มไอเทมมอลล์ และ เตรียมพบกับกิจกรรมพิเศษ

Patch Update 30 ก.ค. 63

รายละเอียดการอัปเดต

– Update ดันเจี้ยนใหม่ –
อีเห้อและเจี่ยเห้อ LV90
Patch Update 30 ก.ค. 63 ดันเจี้ยนใหม่ เพิ่มไอเทมมอลล์ และ เตรียมพบกับกิจกรรมพิเศษ

– Update Item ในมอลล์ –

ไอเทม “ถุงโชคเครื่องมือ” ซื้อ 1 ชิ้นแถมไปเลยอีก 1 ชิ้น ในช่วงระยะเวลาที่กำหนด

รายการไอเทมดังกล่าวจะขายถึงวันที่่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 08:30 น. (ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)
Patch Update 30 ก.ค. 63 ดันเจี้ยนใหม่ เพิ่มไอเทมมอลล์ และ เตรียมพบกับกิจกรรมพิเศษ
*หมายเหตุ กล่องวิเคราะห์พลังต่อสู้/กล่องเลี่ยมทอง/กล่องจิ้งจอกบิน สามารถซื้อได้ 1 ครั้งต่อ 1 ไอดีเท่านั้น*

– กิจกรรม Special Drop –
Patch Update 30 ก.ค. 63 ดันเจี้ยนใหม่ เพิ่มไอเทมมอลล์ และ เตรียมพบกับกิจกรรมพิเศษ

– กิจกรรม Fisherman’s Friend –
Patch Update 30 ก.ค. 63 ดันเจี้ยนใหม่ เพิ่มไอเทมมอลล์ และ เตรียมพบกับกิจกรรมพิเศษ

Patch Update 30 ก.ค. 63 ดันเจี้ยนใหม่ เพิ่มไอเทมมอลล์ และ เตรียมพบกับกิจกรรมพิเศษ