Patch Update 21 ม.ค 2564

Patch Update 21 ม.ค 2564

Patch Update 21 ม.ค. 64

รายละเอียดการอัปเดต

Patch Update 21 ม.ค 2564 ดาบใหญ่ผู้พิทักษ์ (ATK+30,MaxHP+600)(มีโอกาสติดCrit 46%)
ดาบใหญ่ผู้กัดกินวิญญาณ (MATK+30,MaxHP+600)(มีโอกาสติดCrit 46%)

ภาพตัวอย่างตัวละครเมื่อสวมใส่ ดาบใหญ่ผู้พิทักษ์ และ ดาบใหญ่ผู้กัดกินวิญญาณ

Patch Update 21 ม.ค 2564

มีดปีศาจ (ATK+90,SPD+30)(โอกาสติดCrit 46%)
ผ่าจันทร์ (MATK+90,SPD+30)(โอกาสติดCrit 46%

ภาพตัวอย่างตัวละครเมื่อสวมใส่ มีดปีศาจ และ ผ่าจันทร์
Patch Update 21 ม.ค 2564

Patch Update 21 ม.ค 2564

Patch Update 21 ม.ค 2564 Patch Update 21 ม.ค 2564 Patch Update 21 ม.ค 2564

กิจกรรม Fisherman’s Friend เพื่อนรักนักตกปลา
Patch Update 21 ม.ค 2564

กิจกรรมสุดยอดสงครามชิงสมบัติ ลุ้นรับไอเทม “ไข่ลับชิงสมบัติ”

Patch Update 21 ม.ค 2564

 

Patch Update 21 ม.ค 2564