Patch Update 25 ก.พ. 2564

Patch Update 25 ก.พ. 2564

Patch Update 25 ก.พ. 64

สร้างตัวละครใหม่ปุ๊บเลเวล 100!! ทันที
พร้อมรับไอเทมไปเลยฟรีๆ
ยาเสริมแกร่งขยายจาก 300 เเต้มเป็น 600 เเต้ม
ตั้งร้านขายของ เหรียญเป็น Unlimit

 

ของรางวัลหลังจากสร้างตัวละคร
Patch Update 25 ก.พ. 2564
เครื่องGPSปัญญา x 1
(สามารถบันทึกจุดตำแหน่งที่อยู่ของตนเอง3จุด)
Patch Update 25 ก.พ. 2564
กังหันไม้ไผ่วิเศษ x 5
(อุปกรณ์ชิ้นเล็กใช้ในการขนส่งได้1ครั้ง)
Patch Update 25 ก.พ. 2564
ชุดมีปีกมืด x 1
(MAXHP+70 MAXSP+70)
Patch Update 25 ก.พ. 2564
กิ๊บแมวน้อย x1
(SPD+3 MATK+2)
Patch Update 25 ก.พ. 2564
พรมวิเศษ x1
(สามารถลอยกลางอากาศได้)
Patch Update 25 ก.พ. 2564
ห่อรวมอวยพรคริสมาส x5

(ในนั้นมียาน้ำ EXP 5เท่า x1 , บัตรลองเกาะฝึก x2)
Patch Update 25 ก.พ. 2564
เเพ็คติดตัวเติมแกร่ง x5
(ใช้แล้วจะได้รับแพ็คกลุ่มคุ้มค่ายาเติมเลือดแกร่งx2 ยาเวทย์แกร่งx2)
Patch Update 25 ก.พ. 2564
ดาบลมเอื่อย x1
(ATK+15 SPD+15)
Patch Update 25 ก.พ. 2564
แคปซูลEXPใหญ่ x 16
(ค่าEXP+2,600,000 จำกัดใช้ได้กับตัวละครเลเวลต่ำกว่า99)
Patch Update 25 ก.พ. 2564
ยาEXPใหญ่ x16
(ค่าEXP+2,600,000 จำกัดใช้ได้กับสัตว์เลี้ยงเลเวลต่ำกว่า99)
Patch Update 25 ก.พ. 2564
เคล็ดเทพธิดา x2
(คัมภีร์ที่ใช้ไว้เพิ่มระดับสิ่งของมีโอกาสตีสำเร็จ60%)
Patch Update 25 ก.พ. 2564
ผลึกขะมุกขมัว x10

(ใช้กับยุทธภัณฑ์เพิ่มสเตตัสทั้งหมด6แต้ม หากล้มเหลวค่ายุทธภัณฑ์จะลดลง)
Patch Update 25 ก.พ. 2564
ยาเร่งศักยภาพ x10
(กระตุ้นศักยภาพภายในออกมาหากสำเร็จความสามารถจะเพิ่มขึ้นหากล้มเหลวจะถูกหักความสามารถออก)
Patch Update 25 ก.พ. 2564
ไข่มอน7สี x1
(ดับเบิ้ลคลิกเพื่อรับบัตรมอนสเตอร์พิเศษ)
Patch Update 25 ก.พ. 2564
ตู้ใหญ่ x 1
(ตู้วางของขนาดใหญ่ปกติสามารถวางของได้พอสมควร)
Patch Update 25 ก.พ. 2564
ปีกปีศาจน้อย x1


Item Mall Update

Patch Update 25 ก.พ. 2564

Patch Update 25 ก.พ. 2564

Patch Update 25 ก.พ. 2564

Patch Update 25 ก.พ. 2564

Patch Update 25 ก.พ. 2564

Patch Update 25 ก.พ. 2564

 

กิจกรรมการกลับมาของนักผจญภัย

Patch Update 25 ก.พ. 2564

กิจกรรมต้อนรับผู้เล่นใหม่

Patch Update 25 ก.พ. 2564 กิจกรรม EXP x2

Patch Update 25 ก.พ. 2564

กิจกรรมจับรางวัลออนไลน์
Patch Update 25 ก.พ. 2564

กิจกรรม Item Mall ชื้อหนึ่งแถมหนึ่ง

Patch Update 25 ก.พ. 2564

 

 

Patch Update 25 ก.พ. 2564