Patch Update 25 มี.ค. 2564

Patch Update 25 มี.ค. 2564

Patch Update 25 มี.ค. 64

Patch Update 25 มี.ค. 2564 อัพเดท NPC แลกของรางวัลสลากจากสวนสนุก
กระจอกหอมฉุย 30 ชิ้น (ใช้จำนวนฉลาก 2 ชิ้น)
หมึกกระเทียม 40 ชิ้น 
(ใช้จำนวนฉลาก 3 ชิ้น)
บะหมี่เนื้อผัก 50 ชิ้น
(ใช้จำนวนฉลาก 4 ชิ้น)
ดาร์กช็อคโก 1 ชิ้น
(ใช้จำนวนฉลาก 6 ชิ้น)
ปีกอมตะ 2 ชิ้น
(ใช้จำนวนฉลาก 10 ชิ้น)
ขนหงส์ 2 ชิ้น
(ใช้จำนวนฉลาก 15 ชิ้น)
ดอกไม้ใจรัก 2 ชิ้น
(ใช้จำนวนฉลาก 20 ชิ้น)
หินฟ้า 1 ชิ้น
(ใช้จำนวนฉลาก 30 ชิ้น)
รายการรางวัลแลกสลาก 30 ชิ้นขึ้นไป
คัมภีร์ลืมตัว 1 ชิ้น
(ใช้จำนวนฉลาก 90 ชิ้น)
กล่องลึกลับ 1 ชิ้น
(ใช้จำนวนฉลาก 150 ชิ้น)

 

สงครามสามัคคี
Patch Update 25 มี.ค. 2564 สงครามสามัคคี มอบสิทธิ์เข้าฟรีอีก 1 ครั้ง

Item Mall Update

Patch Update 25 มี.ค. 2564

Patch Update 25 มี.ค. 2564

 

Patch Update 25 มี.ค. 2564

 

เมฆหมอกเต็มฟ้า
ถูกสเตตัสน้ำโจมตีดาเมจลดลง2%
Patch Update 25 มี.ค. 2564 ฟ้าหลังฝน
ถูกสเตตัสไร้ธาตุตีดาเมจลดลง2%
Patch Update 25 มี.ค. 2564
แสงตะวันเจิดจ้า
ถูกสเตตัสไฟธาตุตีดาเมจลดลง2%
Patch Update 25 มี.ค. 2564

Patch Update 25 มี.ค. 2564

Patch Update 25 มี.ค. 2564

Patch Update 25 มี.ค. 2564

 

กิจกรรม สงครามชิงสมบัติ
Patch Update 25 มี.ค. 2564 (รางวัลผ่านด่านชิงสมบัตเพิ่มขึ้นเท่าตัว) รับรางวัลx2

 

 

Patch Update 25 มี.ค. 2564