ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์ (วันที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 08:30 – 14:00 น.)

ทีมงาน Wonderland Online Mobile ขอแจ้งให้เหล่านักผจญภัยทุกท่านทราบว่า
ทางทีมงานจะทำการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์
ใน วันที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 08:30 – 14:00 น.
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียดในการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์

– ปิดปรับปรุง Server ประจำสัปดาห์ –
– Patch Update เปิดดันเจี้ยนช่วยมนุษย์ดาวสีฟ้า –
– กิจกรรมพิเศษเมนูคอลเทลผลไม้ชื้นใจและกิจกรรมลุ้นดันเจี้ยนหาถุงนำโชคท้าดวล –
– Update Item ในระบบมอลล์ –

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์ (วันที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 08:30 – 14:00 น.)