ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์ (วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 08:30 – 12:00 น.)

ทีมงาน Wonderland Online Mobile ขอแจ้งให้เหล่านักผจญภัยทุกท่านทราบว่า
ทางทีมงานจะทำการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์
ใน วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 08:30 – 12:00 น.
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียดในการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์

– ปิดปรับปรุง Server ประจำสัปดาห์ –
– กิจกรรมสุดยอดสงครามชิงสมบัติ –
– Update Item ในระบบมอลล์ –

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์ (วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 08:30 – 12:00 น.)